Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Wetenschapswinkels overweldigd door steunbetuigingen!

21 maart 2006

De dreigende opheffing van vier wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een stroom van protest op gang gebracht. Een groot aantal maatschappelijke organisaties, burgers, studenten en collega’s uit binnen- en buitenland ondersteunt de acties van de weten­schaps­winkels. Deze steun sterkt de winkeliers in hun strijd. De reacties onderstrepen het belang van de winkels voor maatschappelijke groeperingen, het universitair onderwijs en de weten­schap. Ze maken ook de sterke internationale positie van de Groningse winkels duidelijk. De steunbetuigers doen een dringend beroep op de bestuurders van de RuG om de functie van de wetenschapswinkels te behouden. De wetenschapswinkels waarderen het ten zeerste dat het College van Bestuur hen altijd in woord en daad ondersteunt. Motief van het college hierbij is dat ook niet-draagkrachtige groepe­ringen in de maatschappij moeten kunnen profiteren van wetenschappelijk onderzoek.

Hieronder een greep uit de acties en steunbetuigingen.

De maatschappelijke organisaties vinden de afbraak van de toegang tot wetenschappelijk onder­zoek in Nederland ontoelaatbaar. Ze richten gezamenlijk een petitie aan de minister en staats­secretaris van Onderwijs en de relevante commissies van de Tweede Kamer. De Stichting Meld­puntennetwerk Gezond­heid en Milieu is hier de voortrekker. Ook de noordelijke natuur- en milieu­organisaties voeren gezamenlijk actie. Daarnaast sturen veel organisaties recht­streeks brieven aan de universitaire en facultaire bestuurders of ze betuigen hun steun op de website van de wetenschapswinkels.

Zo schrijven enkele burgers uit Marrum (Friesland), ‘De wetenschapswinkels zijn uniek. Vooral het feit dat ze laagdrempelig zijn, maakt ze absoluut noodzakelijk. Laat ons burgers alstublieft niet in de steek. Wij kunnen nergens anders terecht!’

Uit de reacties blijkt dat wetenschapswinkelonderzoek voor veel studenten belangrijk is. Zo schrijft student Edwin ter Meer ‘Voor mijn afstudeerstage ben ik via de Chemiewinkel in Roemenië beland. Dit was een ervaring die mijn leven diepgaand heeft veranderd en waar ik veel door gegroeid ben. Ik ben daardoor veel beter instaat om straks mijn werkzaamheden uit te voeren. Tijdens mijn studie heb ik verder regelmatig te maken gehad met de Chemiewinkel en dat was een van de meest prettige en leerzame onderdelen van de studie’.

Alie Alserda: ‘Als voormalige student biologie vind ik het werkelijk zonde en ongelofelijk dat deze wetenschapswinkels worden weggesaneerd, net als sommige andere afdelingen binnen "onze" faculteit. Welke misschien voor de economische kant van de wetenschap niet zo belangrijk zijn, maar welke voor de wetenschap in het algemeen juist ontzettend belangrijk zijn’.

Een universiteit die internationalisering zo hoog in het vaandel heeft als de RuG krijgt nu veel negatieve reacties uit het buitenland over zich heen.

Professor Terry Matilsky (Rutgers University New Jersey) is vol lof These unique organizations are per­for­ming a positively vital role safeguarding a public that has little alternate recourse, when con­fronted with industrial powers that at times do not have the citizenry uppermost in their minds when making economic decisions’.

Philip Nyden (Director and Professor of Sociology, Loyola University Chicago) benadrukt het innovatieve kakarkter van de wetenschapswinkels: ‘As the director of a U.S.-based science shop that has held up the Groningen science shops as innovative models of scholarship to bolster development of similar research centers in the U.S., it is shocking that these research units with recognized, successful track records are being considered for closure.’

Voor meer informatie: Annette Scheepstra, A.J.M.Scheepstra@rug.nl 06-54658965

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws

 • 11 oktober 2019

  Gronings Solar Racing team van start in Australië

  Na twee jaar hard werken staat het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...

 • 08 oktober 2019

  Walvissen op de korrel

  Genetica, daar had hij als student een hekel aan. En walvissen waren ook niet direct zijn lievelingsdieren. Toch is Per Palsbøll nu een wereldwijd expert in de genetica van walvissen. De man die genetische tagging introduceerde om individuele walvissen...

 • 03 oktober 2019

  Nieuwe leningvoorwaarden kunnen beschermen tegen overbevissing

  In de financiële sector zijn twee hervormingen mogelijk die de overgang naar een duurzame visserij kunnen versnellen. Het introduceren van duurzaamheidscriteria in de voorwaarden voor leningen en beursnotering zal de druk op het zeeleven verminderen...