Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

031 - Laura Spierdijk eerste Rosalind Franklin Fellow bij Economie

21 maart 2006

Dr. Laura Spierdijk wordt per 1 juni 2006 benoemd tot Rosalind Franklin Fellow aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Spierdijk promoveerde in 2003 in Tilburg op een proefschrift op het gebied van financiële econometrie. In Groningen gaat ze zich vooral richten op onderzoek naar het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Het fellowship leidt, na bewezen kwaliteit, naar een hoogleraarschap.

De kern van het Rosalind Franklin project van de Rijksuniversiteit Groningen is om vrouwen wereldwijd te werven en puur op kwaliteit te selecteren. Op basis van haar specifieke kennis krijgt een fellow ruimte om een eigen onderzoekslijn op te zetten. Het project is een unieke methode om vrouwen èn kwaliteit binnen te halen. Spierdijk bezet de eerste van drie Rosalind Franklin Fellowships aan de faculteiten Bedrijfskunde en Economische Wetenschappen. De faculteitsbesturen vinden het belangrijk dat het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staf toeneemt. Specifiek beleid zoals deze werving voor Rosalind Franklin Fellows kan daaraan bijdragen.

Curriculum Vitae

Spierdijk (Heemstede, 1976) studeerde in 1999 en 2000 cum laude af in econometrie en wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze promoveerde in 2003 in Tilburg op een proefschrift over aandelentransacties op de New York Stock Exchange. Ze ontdekte onder meer dat grote aandelentransacties, op momenten dat er veel gehandeld wordt, meer invloed hebben op de prijs van de betreffende aandelen dan grote transacties op een rustig tijdstip. Institutionele beleggers en handelaren kunnen de resultaten gebruiken voor het optimaal opsplitsen en plannen van grote transacties.

Tot haar aanstelling in Groningen op 1 juni 2006 is Spierdijk Universitair Docent bij het ‘Financial Engineering Lab’ van de Universiteit Twente. De onderzoekster is met name gespecialiseerd in het analyseren van het beleggingsbeleid van institutionele beleggers met behulp van econometrische modellen. Zo heeft zij in samenwerking met het Nederlandse ambtenarenpensioenfonds ABP onderzoek gedaan naar de transactiekosten die gepaard gaan met het aan- en verkopen van aandelen en methoden ontwikkeld hoe pensioenfondsen deze kosten kunnen verminderen.

Tenure track

Spierdijk’s aanstelling past in het nieuwe loopbaanbeleid dat een aantal faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen momenteel invoert: het ‘tenure track’ model ofwel de ‘carrièrelijn’. Deelnemers worden, zowel bij de start als tijdens het traject, getoetst aan strenge onderzoeks-, onderwijs- en managementcriteria. Bij bewezen kwaliteit leidt het ‘track’ naar een hoogleraarschap. In het Rosalind Franklin project, gericht op het werven van talentvolle vrouwen, worden de deelnemers ook aangenomen op een dergelijks aanstelling.

Rosalind Franklin

De naamgeefster van het fellowship, Rosalind Franklin (1920-1958), studeerde chemie en behaalde haar PhD op haar 26ste aan de universiteit van Cambridge. Haar werk in het lab van King’s College (Londen) vormde een belangrijke bijdrage aan de ontdekking van de DNA-structuur. Vier jaar na haar vroegtijdig overlijden door kanker, ontvingen haar mannelijke collega’s de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde. Haar werk is nog steeds een aanmoediging voor jonge en briljante vrouwelijke wetenschappers.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. L. Spierdijk, tel. (053)489 33 86, e-mail: l.spierdijk@ewi.utwente.nl (werk) , of prof.dr. T. Wansbeek, decaan Faculteit der Economische Wetenschappen, tel. (050)363 37 17, e-mail: t.j.wansbeek@rug.nl
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws