Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

029 - Opleidingen theologie en godsdienstwetenschap Groningen beste in het land

16 maart 2006

Uit het rapport van de visitatiecommissie godgeleerdheid van de QANU blijkt dat de opleidingen van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen de top van universitair Nederland vormen. Ook in de algemene beoordeling van faculteiten als geheel staat de Groningse faculteit op de eerste plaats.

Het rapport is onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling van universitaire bachelor- en masteropleidingen in Nederland. Het dient als basis voor de accreditatie van de betrokken opleidingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Hoge kwaliteit

De commissie roemt in haar rapport de (inter)nationaal erkende hoge kwaliteit van de Groningse docenten en hun onderzoek. Ze stelt dat er sprake is van een goede interactie tussen onderwijs en onderzoek en van een gedegen aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Ze spreekt haar waardering uit over de samenhang van het onderwijs en de goede studeerbaarheid van de programma’s.

Snelheid en kundigheid

Een ander compliment betreft de snelheid en kundigheid waarmee de faculteit met het ontwikkelen van haar opleiding Godsdienstwetenschap en haar master Geestelijke Verzorging heeft ingespeeld op de veranderingen in het religieuze landschap in Nederland.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. J.T.A.G.M. van Ruiten, onderwijsdirecteur, vice-decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, tel. (050) 363 5575, e-mail: j.t.a.g.m.n.v an.ruiten@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws