Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

029 - Opleidingen theologie en godsdienstwetenschap Groningen beste in het land

16 maart 2006

Uit het rapport van de visitatiecommissie godgeleerdheid van de QANU blijkt dat de opleidingen van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen de top van universitair Nederland vormen. Ook in de algemene beoordeling van faculteiten als geheel staat de Groningse faculteit op de eerste plaats.

Het rapport is onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling van universitaire bachelor- en masteropleidingen in Nederland. Het dient als basis voor de accreditatie van de betrokken opleidingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Hoge kwaliteit

De commissie roemt in haar rapport de (inter)nationaal erkende hoge kwaliteit van de Groningse docenten en hun onderzoek. Ze stelt dat er sprake is van een goede interactie tussen onderwijs en onderzoek en van een gedegen aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Ze spreekt haar waardering uit over de samenhang van het onderwijs en de goede studeerbaarheid van de programma’s.

Snelheid en kundigheid

Een ander compliment betreft de snelheid en kundigheid waarmee de faculteit met het ontwikkelen van haar opleiding Godsdienstwetenschap en haar master Geestelijke Verzorging heeft ingespeeld op de veranderingen in het religieuze landschap in Nederland.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. J.T.A.G.M. van Ruiten, onderwijsdirecteur, vice-decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, tel. (050) 363 5575, e-mail: j.t.a.g.m.n.v an.ruiten@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...