Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

024 - Groningse universiteit investeert 1,5 miljoen euro in internationalisering

08 maart 2006

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil in de komende jaren uitgroeien tot een Europese universiteit. In het jaar 2014, als de universiteit haar 400 jarig bestaan viert, moeten er jaarlijks 5.000 studenten uit het buitenland komen, ongeveer twintig procent van het totaal. Op het ogenblik telt de Groningse universiteit per jaar zo'n 2.000 studenten uit het buitenland op een totaal van 22.500 studenten.

Wereldwijd zal het aantal studenten dat aan een buitenlandse universiteit gaat studeren in de komende tien jaar naar ruim acht miljoen groeien. Internationalisering is zo’n dominante trend dat naar de mening van de RUG meedoen noodzaak is. Het is niet alleen goed voor de groei van de universiteit,  nog belangrijker is dat de RUG internationalisering ziet als als een krachtig instrument om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs te verbeteren.


Onderwijsaanbod
In de komende drie jaar reserveert het bestuur van de RUG daarom 1,5 miljoen euro voor een verdere internationalisering van het onderwijsaanbod. Zowel het aantal Engelstalige bachelorprogramma’s als het aanbod van Engelstalige masters (momenteel zo’n zestig) wordt uitgebreid. Het bestaande Engelstalige onderwijs zal waar nodig qua materiaal en methoden verder worden aangepast aan de internationale doelgroep. Ook wil de RUG meer korte cursussen aanbieden om de buitenlandse studenten kennis te laten maken met Nederland en het Nederlandse universitaire onderwijs.

Geleidelijke groei
In het plan van aanpak, verwoord in de nota De Wereld als Podium, wordt echter ook benadrukt dat de groei geleidelijk moet zijn. Voor 2010 noemt de nota een aantal van 3.500 buitenlandse studenten. Geleidelijke groei is essentieel om de universitaire organisatie de gelegenheid te geven mee te groeien.


Huisvesting
Zo moet er voldoende passende huisvesting zijn. Uitgangspunt is dat iedere buitenlandse student bij aankomst in Groningen voor het eerste studiejaar de beschikking heeft over een gemeubileerde kamer. Op dit moment kan de RUG ongeveer duizend buitenlanders huisvesten. De capaciteit wordt uitgebreid naar drieduizend eenheden in 2014. Dit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de gemeente en lokale marktpartijen. Voor de eerste opvang gaat de universiteit bovendien haar toelatings- en inschrijvingsprocedures verbeteren. Ze moeten, aldus de nota, uniform, helder, klantvriendelijk en efficiënt zijn en kwaliteit waarborgen. De begeleiding moet warm zijn en toegesneden op de behoeften van de buitenlandse studenten.

Integratie
Een ander aandachtspunt bij de geleidelijke groei is meer integratie tussen buitenlandse en Nederlandse studenten. Het gaat daarbij niet alleen om organisatorische en technische aspecten. Het betreft ook een cultuurverandering. Zowel wetenschappers, ondersteunende staf als studenten moeten zich mondialer opstellen. Veel stafleden van de RUG zijn de afgelopen jaren al getoetst op het Engels en waar nodig bijgeschoold. Daarnaast wordt binnenkort ook een cursus interculturele communicatie en -vaardigheden aangeboden.


Meer uitwisseling
Behalve studenten moet in 2014 ook twintig procent van de wetenschappelijke staf uit het buitenland komen. En er komt meer uitwisseling. Meer medewerkers - en niet alleen de wetenschappelijke – zullen regelmatig voor een tijd in het buitenland werken. De studentenmobiliteit groeit daarbij naar vijftig procent.

Werving
Om buitenlandse studenten werven krijgt de RUG-website een compact, aansprekend Engelstalig deel, met een op de internationale doelgroepen gerichte, interactieve presentatie van de universiteit. Ook wordt aanmelding via de website mogelijk.
In Europa richt de RUG de studentenwerving vooral op Duitsland en Midden- en Oost-Europa. Buiten het Europese continent staan Indonesië, China en India centraal in de aandacht. Maar ook in de Verenigde Staten - een land dat traditioneel veel studenten uit het buitenland trekt, maar er in verhouding slechts weinig 'exporteert' - wil Groningen een proefproject starten om de werving te intensiveren. Ook Mexico en Brazilië  komen voor op het lijstje van landen die RUG wil gaan verkennen
In Afrika continueert de RUG haar beleid via samenwerking in diverse ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in bijvoorbeeld Uganda, Ghana, Tanzania, Zambia, Mozambique.

Noot voor de pers
Meer informatie: mw.drs M. Gardeur, hoofd bureau internationale samenwerking, tel. (050) 363 5421/5420, e-mail: M.C.Gardeur-Veltman@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...