Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

022 - Uitreiking Aletta Jacobs-prijs aan Riek Bakker

02 maart 2006

De Rijksuniversiteit Groningen reikt op woensdag 8 maart 2006 de Aletta Jacobs-prijs uit aan Riek Bakker. Zij ontvangt de prijs vanwege haar innovatieve werk in de stedenbouw. ‘Een mannenwereld’, schrijft de jury, ‘waarin ze zich op een bewonderenswaardige manier staande houdt’. Bakker krijgt de Aletta Jacobs-prijs in de Aula van het Academiegebouw uit handen van Rector Magnificus prof.dr. Frans Zwarts.

Riek Bakker is een vooraanstaand stedenbouwkundige. Bij het Rotterdamse adviesbureau BVR – waarvan zij medeoprichter is – ontwikkelde zij onder meer het Masterplan Leidsche Rijn Utrecht/Vleuten De Meern, de Regiovisie 2030 Groningen/Assen, de Toekomstvisie 2015 voor de Haarlemmermeer, de Integrale Structuurvisie A2 kanaalzone ’s-Hertogenbosch en de Stadsvisie Leeuwarden ‘Varen onder eigen vlag’. Daarvoor werkte Bakker bij de gemeente Rotterdam als directeur Stadsontwikkeling – waarbij zij de Kop van Zuid ontwikkelde – en als directeur Stedenbouw en Volkshuisvesting. Ook was zij hoogleraar Stedenbouw bij de Technische Universiteit van Eindhoven en voorzitter van de Adviescommissie voor Gebiedsontwikkeling van het Ministerie van VROM.

Voortrekker en voorbeeld
De Aletta Jacobs-prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een vrouw met een universitaire binding die een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie. Ook dient de laureaat een voorbeeldfunctie te bekleden, bij voorkeur op een voor vrouwen niet traditioneel vakgebied. De prijs bestaat uit een bedrag van vijfduizend euro en een oorkonde. In 1990 werd hij voor het eerst uitgereikt aan Marga Bruyn-Hundt. Daarna volgden Geertje Lycklama à Nijeholt (1992), Liesbeth Brandt Corstius (1994), Jenny Goldschmidt (1996), Gunilla Kleiverda (1998), Hilda Verwey-Jonker (2000), Hedy d’Ancona (2002) en Gabi van Driem (2004).

Prijsvraag
Een nieuw element in het programma is de presentatie van leerlingen van het Dr. Aletta Jacobscollege te Hoogezand. Zij zijn de winnaars van de prijsvraag, die de gemeente Hoogezand-Sappemeer dit jaar voor het eerst onder de leerlingen van deze middelbare school uitschreef. Daarbij werden zij uitgedaagd vorm en inhoud te geven aan het thema stedenbouw. Deze prijsvraag is een voortzetting van de Aletta Jacobs-prijs van Hoogezand-Sappemeer, waarmee de gemeente het gedachtegoed van een prominent inwoonster onder de aandacht wilde houden.

Jury
De jury bestond uit de volgende leden: mw.prof.dr.ir. C.J. Weeda (voorzitter). mw.drs.J.M. Dam (secretaris), prof.dr. E. Bleumink, mw.prof.dr. G. Lycklama à Nijeholt, drs. H. v.d.
Meulen, mw. C.A.M. Mulder, mw.prof.dr. E.G.E. de Vries, mw.dr. I.E. de Wilde.

Programma
16.00 uur: opening door Rector Magnificus prof.dr. Frans Zwarts; juryrapportage door juryvoorzitter prof.dr.ir. Iteke Weeda; prijsuitreiking door prof.dr. Frans Zwarts; dankwoord door Riek Bakker
16.30 uur: Korte lezing over componist Joseph Ascher en uitvoeringen van twee stukken van Ascher door het Grieg pianoduo; optreden leerlingen Dr. Aletta Jacobscollege uit Hoogezand-Sappemeer
17.15 uur: receptie

Noot voor de pers
Persmap inclusief juryrapport en foto zijn bij de zaal en op aanvraag beschikbaar bij mw. Ria Wildeboer, tel. (050) 363 54 35
Inhoudelijke informatie: Marijke Dam, secretaris Aletta Jacobsprijs, tel. (050) 363 54 35, e-mail j.m.dam@rug.nl

Laatst gewijzigd:01 februari 2018 16:01

Meer nieuws