Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

021 - Grootste arbeidstevredenheid bij huisartsen die opleiden of apotheek houden

Bedreiging maakt werk huisarts minder aantrekkelijk
27 februari 2006

Huisartsen die in hun werk ook co-assistenten of huisartsen-in-opleiding opleiden en huisartsen die ook apotheekhoudend zijn, zijn van alle huisartsen in Nederland het meest tevreden over hun werk. Huisartsen die bedreigd zijn door een of meerdere van hun patiënten, hebben de laagste arbeidssatisfactie. Dat blijkt uit onderzoek dat Irene van Ham deed bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert op 15 maart 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Enkele jaren geleden dreigde in Nederland op korte termijn een tekort aan huisartsen te ontstaan. Arbeidssatisfactie is een van de factoren die het verloop onder huisartsen voorspelt. Om te achterhalen welke factoren de tevredenheid onder huisartsen over hun werk bepalen, onderzocht Irene van Ham de arbeidssatisfactie onder de Nederlandse huisartsen. In haar onderzoek ondervroeg zij in totaal 710 huisartsen in Nederland.

Bepalende factoren

Er zijn voor huisartsen enkele factoren die hun werk extra aantrekkelijk maken: de afwisseling van het werk, de contacten met collega's en het geven van onderwijs aan studenten geneeskunde. Minder aantrekkelijke aspecten van het werk zijn de hoogte van het inkomen, de lange werkdagen, de toegenomen administratieve last, het teveel aan werk en gebrek aan tijd en het gebrek aan erkenning.

Apotheek

Uit haar onderzoek blijkt dat huisartsen die in hun praktijk ook een apotheek houden, meer tevreden zijn over hun werk dan huisartsen die dit niet hebben. Zij zijn vooral tevreden over hun inkomen. Ook huisartsen die opleider zijn van co-assistenten of huisartsen-in-opleiding zijn meer tevreden over hun werk.

Voortijdig stoppen

Uit Van Hams onderzoek bleek dat er drie voorspellers zijn voor het moment waarop een huisarts wil stoppen met zijn praktijk. Hoe ouder een huisarts is des te minder deze de neiging heeft om met de praktijk. Ook de mate waarin huisartsen tevreden zijn met de avond- of weekenddiensten bepaalt deze beslissing. Hetzelfde geldt voor de algemene tevredenheid over het werk, zoals de tevredenheid over het doen van spreekuren en het respect van patiënten.

Maatregelen

Van Ham stelt enkele maatregelen voor om het vak huisarts aantrekkelijker te maken. De arbeidsvoorwaarden van huisartsen dienen te verbeteren door betere wet- en regelgeving, bijvoorbeeld over het waarborgen van de huisarts als poortwachter van de gezondheidszorg of wetgeving die minder administratieve lasten met zich meebrengt. Ook dient er een meer adequate beloning voor huisartsen te komen. Het vak van huisarts kan aantrekkelijker worden door deze meer medisch-technische handelingen te laten doen. Hierbij is te denken aan kleine chirurgische of gynaecologische ingrepen.

Administratieve last

Van Ham analyseerde dat de introductie van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 zou leiden tot een toename van het aantal huisartsen met burnout. De vergroting van de administratieve last en bureaucratie beïnvloedt de tevredenheid van de huisartsen over hun werk in negatieve zin. Recent is gebleken dat die toename zich inderdaad heeft voorgedaan.

Curriculum Vitae

Drs. Irene van Ham (Rotterdam, 1953) studeerde Geneeskunde in Groningen. Zij deed haar promotieonderzoek bij de vakgroepen Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het proefschrift is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Stichting Praktijkvoering Huisartsen. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. J. de Haan en prof. dr. J.W. Groothoff. De titel van haar proefschrift is: ‘De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts’. Zij werkt als zelfstandig gevestigd bedrijfsarts in Nieuwegein.

Noot voor de pers

Meer informatie via Joost Wessels, bureau Voorlichting UMCG, tel. (050) 361 4464/2200,

e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...