Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

020 - Zwarte lijst gemeenten met "te hoge" OZB-tarieven onjuist

20 februari 2006

Zondag 19 februari maakten het ministerie van BZK en dat van Financien een zwarte lijst bekend met gemeenten die OZB-tarieven zouden hebben vastgesteld die de wettelijke maxima te boven gaan. De indruk wordt gewekt dat de zwarte lijst door COELO is opgesteld. Dit is beslist onjuist. COELO heeft de OZB-tarieven verzameld. Het ministerie van BZK is op basis daarvan - zonder overleg met COELO - aan het rekenen geslagen.


Van veel gemeenten is het onduidelijk waarom zij op de zwarte lijst staan. Er staan gemeenten op die onder de door BZK zelf gepubliceerde maxima blijven. Bij gemeenten die er wel terecht op staan gaat het vaak om overschrijdingen van fracties van procenten.


In het televisieprogramma Buitenhof van 19 februari riep minister Zalm burgers in gemeenten die op de lijst staan op om geen OZB te betalen. Dat is om drie redenen betreurenswaardig. Ten eerste staan tal van gemeenten zoals gezegd om onduidelijke redenen op de lijst. In de tweede plaats geldt voor gemeenten die wel boven de maxima zitten hoogstwaarschijnlijk (gegeven de jurisprudentie in vergelijkbare gevallen) dat alleen het bedrag dat daarboven komt niet betaald hoeft te worden. Ten slotte gaat het in veel gevallen om tarieven voor niet-woningen (voornamelijk bedrijfspanden). Burgers hebben daar over het algemeen weinig mee te maken.


Op de website van COELO (www.coelo.nl) is een lijst gepubliceerd met de tarieven van de gemeenten op de zwarte lijst van BZK, en met de geldende maxima.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:12

Meer nieuws