Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

018 - Infecties en hersendood beperken kwaliteit van getransplanteerde longen

17 februari 2006

Infecties na een longtransplantatie veroorzaken een sterke afstotingsreactie tegen de getransplanteerde longen. Daardoor moeten deze patiënten vaker een nieuwe longtransplantatie ondergaan. In longen van hersendode donoren ontstaat een ontstekingsreactie, die eveneens een sterke afstotingsreactie veroorzaakt na transplantatie. Dat blijkt uit onderzoek van Noëlle Zweers van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert 1 maart 2006 op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds 1990 vinden in Nederland longtransplantaties plaats. Zoals bij alle transplantaties kan ook bij longtransplantaties een afstotingsreactie plaatsvinden. Het afweersysteem van de ontvanger ziet de getransplanteerde long als lichaamsvreemd en probeert deze te vernietigen. Om dit te voorkomen onderdrukken medicijnen dit afweersysteem. De kans is echter groot dat de getransplanteerde longen toch opnieuw vervangen moeten worden. Wereldwijd is een jaar na de transplantatie 80 procent van de getransplanteerde longen nog ‘houdbaar’; na vijf en tien jaar bedraagt dit aantal 49 en 24 procent.

Ontstekingsreactie
De voornaamste oorzaak van de beperkte houdbaarheid van longen na transplantatie is een sluimerende ontstekingsreactie in de luchtwegen van de longen. Deze kan niet behandeld worden en veroorzaakt een voortdurende achteruitgang van de functie van de longen. De precieze oorzaak van deze ontstekingsreactie is niet helemaal duidelijk. Het uiteindelijke gevolg is dat longen zo slecht gaan functioneren dat patiënten opnieuw getransplanteerd moeten worden. Als er meer bekend is over de achtergronden van de ontstekingsreactie, kan deze reactie beter bestreden worden.

Hersendood
Noëlle Zweers onderzocht enkele factoren die invloed kunnen hebben op het ontstaan van de ontstekingsreactie. Zij toonde in haar onderzoek aan dat een tweetal infecties (een infectie aan de luchtwegen en een infectie die door het hele lichaam verspreid is) een toename van de afstotingsreactie met zich meebrengen. Ook stelde zij vast dat de hersendood van de donor een ontstekingsreactie in de donorlong veroorzaakt, die na transplantatie een sterkere afstotingsreactie geeft. Mogelijke alternatieven die een positief effect op de houdbaarheid van donorlongen hebben, zijn nieuwe technieken als non-heart-beating transplantaties. Ook een behandeling van de donorlongen kan de kans op een afstotingsreactie verkleinen. Verder onderzoek naar de precieze effecten hiervan is dan ook noodzakelijk.

Curriculum Vitae
Drs. Noëlle Zweers (Huissen, 1976) studeerde Biomedische Gezondheidswetenschappen in Nijmegen. Zij deed haar promotieonderzoek bij de vakgroep Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde, sectie Medische Biologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. L.F.M.H. de Leij. De titel van haar proefschrift is: ‘Early risk factors for chronic rejection after lung transplantation’.

Noot voor de pers
Meer informatie via Joost Wessels, Bureau Voorlichting UMCG, tel. (050) 361 4464/2200, e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 16 april 2019

  Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar

  Alle mensen hebben hetzelfde typisch ‘menselijke’ DNA. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen, waardoor ieder van ons een uniek individu is. Onderzoek naar deze verschillen, die onder meer een rol spelen bij een groot aantal ziekten, richt zich...

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...