Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

017 - Na zaadbalkanker goed en zinvol leven

EEN OP ACHT EX-PATIËNTEN LEEFT MET ANGST TERUGKEER KANKER
14 februari 2006

Mannen die genezen zijn van zaadbalkanker, ervaren een goede kwaliteit van leven. Zij hebben een positieve kijk op hun leven en ervaren weinig problemen in hun dagelijks leven. Dit is vergelijkbaar met Nederlandse mannen die geen kanker gehad hebben. Een op de acht mannen die genezen is van zaadbalkanker, heeft echter wel last van de angst dat de kanker zal terugkeren. Dit blijkt uit onderzoek van Joke Fleer van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert 1 maart 2006 op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zaadbalkanker wordt meestal vastgesteld bij jonge mannen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar. Op dit moment overleeft ongeveer negentig procent van de patiënten. Dit betekent dat zij na het beëindigen van de behandeling nog een lang leven voor zich hebben. Hierin kunnen ze te maken krijgen met de lichamelijke en psychosociale gevolgen van de diagnose en de behandeling. Hierbij is te denken aan vermoeidheid, onvruchtbaarheid en de angst voor het terugkomen van de ziekte. Deze gevolgen kunnen de levensplannen van de jonge mannen doorkruisen en daarmee de kwaliteit van hun leven beïnvloeden. Fleers onderzoek is het eerste onderzoek naar de kwaliteit van leven bij overlevers van zaadbalkanker in Nederland. Voor haar onderzoek ondervroeg zij 354 genezen zaadbalkankerpatiënten.

Positieve kijk

Mannen die genezen zijn van zaadbalkanker geven aan een goede kwaliteit van leven te hebben. Dit ongeacht of zij recent of langer geleden behandeld zijn en ongeacht of zij ook chemotherapie hebben gehad of bestraald zijn. Dit duidt er op dat de overlevers goed in staat zijn zich aan te passen aan hun leefomstandigheden, ook als deze door kanker zijn veranderd. Ook beschouwen zij hun leven als zinvol; zij streven in dezelfde mate belangrijke levensdoelen na als mannen die geen kanker hebben gehad. Liefst tweederde van de mannen gaf aan juist een meer positieve kijk op het leven te hebben gekregen. Vermoeidheid blijkt niet een langdurig probleem te zijn. Direct na de behandeling geven patiënten aan erg vermoeid te zijn. Een jaar na de behandeling verschilt die vermoeidheid echter niet meer van mannen die geen kanker hebben gehad.

Stempel

Fleer constateert echter ook dat bij ongeveer een op de acht mannen die genezen is, de ervaring met kanker nog steeds een stempel op hun leven drukt. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn dat ze een negatieve invloed van de ziekte op hun dagelijks leven ervaren en bang zijn om opnieuw ziek te worden. Hierbij maakt het niet uit, hoeveel jaar geleden zij zijn behandeld; sommige mannen hebben hier zelfs tien jaar later nog last van. Volgens Fleer zijn deze mannen het meest gebaat bij specifieke psychosociale begeleiding.

Curriculum Vitae

Drs. Joke Fleer (Niehove, 1974) studeerde psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Chirurgische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. H.J. Hoekstra, prof. dr. D.T. Sleijfer en prof. dr. E.C. Klip. De titel van haar proefschrift is: ‘Quality of life of testicular cancer survivors’

Noot voor de pers

Meer informatie via Joost Wessels, bureau Voorlichting UMCG, tel. (050) 361 4464/2200 e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws