Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

015 - Unieke samenwerking hbo en universiteit

Speech and Language Pathology
09 februari 2006

De eerste masterstudenten Speech and Language Pathology krijgen op donderdag 16 februari om 11.00 uur hun bul uitgereikt in de Senaatskamer van het Academiegebouw. Dit betekent de bekroning van een unieke samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Hoe zorg je ervoor dat studenten van de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen beter doorstromen naar een universitaire masteropleiding aan de RUG en hoe kunnen tegelijkertijd studenten van de opleiding Algemene Taalwetenschap (ATW) aan de RUG profiteren van de kennis en praktijkervaring bij de opleiding Logopedie? Deze vragen lagen aan de basis van de masteropleiding Speech and Language Pathology. Hanzehogeschool Groningen en RUG ontwikkelden niet alleen een masteropleiding; ook zetten zij in het voortraject bij beide instellingen speciale leertrajecten op om een goede aansluiting te waarborgen. De eerste studenten hebben nu hun masteropleiding succesvol afgerond.

Toelating
Om toegelaten te worden tot de zelfstandige eenjarige universitaire masteropleiding Speech and Language Pathology volgen studenten ATW van de RUG tijdens de bachelorfase studieonderdelen bij de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen, waar de opleiding Logopedie onder valt. Studenten die hun bachelor Logopedie aan de hogeschool hebben behaald, én die tijdens hun bacheloropleiding studieonderdelen bij ATW aan de RUG hebben gevolgd, voldoen ook aan de toelatingseisen.

Uniek
De instromende RUG-studenten volgen in de masterfase vakken en doen een stage bij de opleiding Logopedie; instromende studenten met een hbo-bachelor Logopedie volgen alle vakken aan de RUG. Het betreft hier dus niet slechts een doorstroomtraject voor hbo-studenten naar de universiteit, maar ook een traject waarbij universitaire studenten in staat gesteld worden een bachelor logopedie mét therapiebevoegdheid te halen. Om het unieke van deze samenwerking te onderstrepen zullen de rector magnificus van de RUG, prof.dr. F. Zwarts, en de voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, drs.H.J.Pijlman, bij de buluitreiking aanwezig zijn.

Noot voor de pers
Meer informatie:

  • dr. Gerard Bol, Algemene Taalwetenschappen, tel. 050-363 5974 of e-mail: g.bol@rug.nl
    Steffy Praamstra, Hanzehogeschool Groningen, tel. 050-595 5656.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws