Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

013 - Rijksuniversiteit Groningen presenteert haar masteropleidingen

31 januari 2006

Op woensdag 15 februari 2006 organiseert de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) haar mastervoorlichting. Van 15.00 uur tot 20.00 uur kunnen geïnteresseerden in het Academiegebouw terecht voor informatie over de 115 masters die de universiteit aanbiedt. Een paar dagen eerder, op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari is de RUG present op de masterbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Mastervoorlichting aan de RUG

Het programma op 15 februari bestaat uit een doorlopende individuele voorlichting, waarvoor studieadviseurs, docenten en voorlichters van alle faculteiten aanwezig zijn. Daarnaast vinden er een groot aantal lezingen plaats over de belangrijkste masters. Aparte aandacht is er voor de educatieve masters (de universitaire lerarenopleidingen), die worden verzorgd door het UOCG (Universitair Onderwijscentrum Groningen). Medewerkers van het Studentenservicecentrum beantwoorden algemene vragen over bijvoorbeeld inschrijving, huisvesting en financieringsmogelijkheden van een master.

Dit voorlichtingsevenement is interessant voor bachelorstudenten van de RUG, in het bijzonder zij die overwegen een masteropleiding te kiezen die niet in het verlengde van hun huidige bacheloropleiding ligt. Daarnaast voor HBO-studenten die overwegen een universitaire masteropleiding te volgen en vragen hebben over doorstroommogelijkheden en schakelprogramma’s. Ook studenten van andere universiteiten (in binnen- en buitenland) en werkenden zijn van harte uitgenodigd.

Het evenement vindt plaats in het Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen en begint om 15.00 uur

Masterbeurs Utrecht

De RUG is -net als alle andere Nederlandse universiteiten- present op de masterbeurs die op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari aanstaande plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. De RUG maakt daarbij gebruik van (een deel van) de stand die al een paar jaar op Studiebeurs in Utrecht en de Onderwijsbeurs in Martiniplaza te bewonderen is. Voorlichters en studieadviseurs van de RUG informeren belangstellende aankomende masterstudenten over het RUG masteraanbod. De openingstijden van de masterbeurs zijn beide dagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Meer informatie

- RUG mastervoorlichting: informatie en inschrijving via Jewan de Goede of Eelco Salverda,tel.nr. (050) 363 80 66.

Masterbeurs Utrecht: www.masterbeurs.nl ;Eelco Salverda, tel.nr. (050)363 80 66
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 22 mei 2019

  Noord-Nederland gaat down under tijdens Solar Challenge

  Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort gaan met hun eigen gebouwde zonneauto voor de eerste keer meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) in Australië onder de naam Top Dutch Solar Racing...

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...