Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

008 - Persconferentie Schaatslijst Aller Tijden

11 januari 2006

Wie zijn de beste schaatsers aller tijden? Hoe verhoudt het goud van toen zich tot het goud van nu? Op deze vragen wordt op donderdag 19 januari een antwoord gegeven. Dan presenteert Team Support Systems (TSS), in samenwerking met de vakgroep Econometrie van de RUG, de zogeheten ‘Schaatslijst Aller Tijden’. De persconferentie wordt gehouden van 12.00 tot 13.00 uur in het Best Western Hotel in Heerenveen

Een speciaal computermodel van TSS en de RUG heeft de schaatslijst berekend op grond van de uitslagen van alle internationale schaatswedstrijden die sinds 1895 zijn gehouden. Doorslaggevend voor de nieuwe ranglijst is niet, zoals bij de Adelaarskalender, het puntentotaal van de schaats(t)ers, maar alle onderlinge verschillen en het zogeheten ‘gewogen gemiddelde’ van de beste resultaten in de beste drie seizoenen van de rijders.

Klapschaats en andere technische hulpmiddelen

Bovendien worden in de nieuwe Schaatslijst Aller Tijden de prestatie en de ontwikkeling van eventuele technische hulpmiddelen tussen 1895 en 2006 (binnenbanen, klapschaatsen, snellere pakken) aan elkaar gelijkgesteld. Hierdoor wordt een vergelijking mogelijk tussen ‘de gouden medailles van toen' en de ‘gouden medaillekandidaten van nu’. Behalve de nu gepresenteerde ranglijsten stelt het computermodel van TSS en de RUG tijdens de komende internationale wedstrijden ook geactualiseerde ranglijsten voor de schaatssport samen. Zo kan op ieder gewenst moment en tijdens iedere race worden doorberekend wie op welk moment de beste schaatser is in een bepaalde periode.

Schaatslijst Aller Tijden

De Schaatslijst Aller Tijden wordt wereldkundig gemaakt aan de vooravond van het WK sprint, dat op 21 en 22 januari plaatsvindt in het Thialfstadion in Heerenveen. Tijdens een persconferentie in De Heidehof in Heerenveen maken ex-schaatscoach en voormalig TV commentator Henk Gemser en schaatshistoricus Marnix Koolhaas de ranglijsten bekend. Aansluitend vindt op dezelfde locatie de persconferentie van de KNSB plaats over het WK Sprint.

Programma persconferentie

Het computermodel, de ranglijsten en de vergelijkingen tussen alle internationale schaatstijden tussen 1895 en 2006 worden toegelicht door deskundigen: Henk Gemser (ex-schaatscoach, ex tv-commentator en lid van de commissie van toezicht die betrokken is geweest bij dit project), Marnix Koolhaas (schaatshistoricus en lid van de commissie van toezicht); prof.dr. Gerard Sierksma (Rijksuniversiteit Groningen; bedenker) en Gert Jan Wormmeester (directeur Team Support Systems; ontwikkelaar).

11.30–12.00 uur: Zaal open en aanmelding bij Gert Klooster (perschef)

12.00–12.05 uur: Opening en toelichting programma, door Gert Klooster

12.05–12.10 uur: Prof.dr. Gerard Sierksma (RUG), over het ontstaan en de ontwikkeling van de ranglijsten

12.10–12.20 uur: Henk Gemser en Marnix Koolhaas over de geschiedenis van de schaatssport en de verschillen tussen toen en nu

12.20–12.25 uur: Presentatie nummers 10 t/m 1 op de ranglijst vrouwen sprint door Henk Gemser

12.25–12.30 uur: Presentatie nummers 10 t/m 1 op de ranglijst heren sprint door Marnix Koolhaas

12.30–12.35 uur: Presentatie nummers 10 t/m 1 op de ranglijst vrouwen allround, door Henk Gemser

12.35–12.40 uur: Presentatie nummers 10 t/m 1 op de ranglijst heren allround, door Marnix Koolhaas

12.40–12.45 uur: Presentatie ‘ Hoe nu verder met de schaatsranglijst’,door Gert Jan Wormmeester (directeur Team Support Systems)

12.45–12.50 uur: Gelegenheid voor vragen uit de zaal

12.50 uur (of later): Afsluiting persconferentie door Gert Klooster, met aansluitend gelegenheid voor 1:1-interviews (tv, radio, kranten etc.)

13.15 uur: Zaal gesloten i.v.m. (voorbereiding) persconferentie van KNSB over WK Sprint

Noot voor de pers

U bent van harte welkom bij deze persconferentie, van 12.00 tot 13.00 uur. De zaal is open vanaf 11.30 uur. Ook dan (en digitaal) kunt u zich aanmelden bij de perschef Gert Klooster (zie hieronder). Tijd: donderdag 19 januari 2006, 12.00 tot 13.00 uur. Plaats: Best Western Hotel De Heidehof, Golflaan 1, 8445 SR Heerenveen

Meer informatie

Gert Klooster (perschef), tel. 06 – 53 88 14 23;

publiciteit@teamsupportsystems.com , gertklooster@tiscali.nl ;

www.rug.nl of www.teamsupportsystems.com

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws