Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

005 - Burger betaalt 20 procent minder aan grote gemeenten

Woonlasten verhoogd met 3,6 procent
09 januari 2006

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 3,6 procent. Maar doordat de ozb voor gebruikers van woningen is afgeschaft betalen huishoudens per saldo 20 procent minder aan onroerende-zaakbelastingen (ozb), rioolrecht en reinigingsheffing. De lastenverschillen tussen gemeenten nemen verder af. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2006, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht – zoals ieder jaar - voor dit overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waar ruim 36 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige Belastingoverzicht Grote Gemeenten is te vinden op www.coelo.nl.

Woonlasten grote gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolrecht en reinigingsheffing, minus eventuele korting) voor een meerpersoonshuishouden dalen gemiddeld met 20 procent tot 557 euro. Dat is het gevolg van de afschaffing van de ozb voor gebruikers van woningen. De restende woonlasten zijn verhoogd met 3,6 procent (18 euro per jaar).

De woonlasten zijn het laagst in Leiden (432 euro) en het hoogst in Heerlen (664 euro). Zes gemeenten verlagen de woonlasten, Hilversum het meest (met 11,7 procent). Inclusief afschaffing van de ozb-gebruikersheffing dalen de lasten in Hilversum zelfs met 29,1 procent. Over het geheel genomen geldt: hoe hoger de woonlasten, hoe lager de stijging. De verschillen tussen gemeenten worden dus kleiner.

Van de bijkomende woonlasten (dus naast huur of financiering eigen woning) nemen de gemeentelijke lasten 18 procent voor hun rekening, ongeveer net zoveel als het eigenwoningforfait (17 procent). Energie en water is met 57 procent veruit de grootste post, de waterschapslasten (8 procent) de kleinste.

Tarieven

De gemiddelde ozb-tarieven van de grote gemeenten stijgen dit jaar met 0,6 procent, zowel voor woningen als voor niet-woningen (voornamelijk bedrijfspanden).

Het gemiddelde tarief voor rioolrecht neemt met 12,3 procent toe tot 112 euro. Arnhem en Leeuwarden zijn het goedkoopst: zij hebben geen rioolrecht. Het duurst is Hilversum met 187 euro.

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 254 euro 3,6 procent hoger dan vorig jaar. Leiden is het goedkoopst (0 euro), Heerlen het duurst (311 euro). Vijf gemeenten verlaagden het tarief, zes andere hielden het constant. De sterkste verhoging vond plaats in Nijmegen (121 procent), dat vorig jaar een zeer laag tarief kende. In Ede is het tarief ruim negen procent verlaagd. Dit hangt samen met een daling van de verwerkingskosten.

De gemiddelde kostendekkendheid van het rioolrecht en de reinigingsheffing is verhoogd in verband met de afschaffing van de ozb op het gebruik van woningen. Een kleiner deel van de kosten wordt nu uit de ozb-opbrengst betaald.

Hoewel de Zalmsnip in 2005 is afgeschaft verlenen vier grote gemeenten op eigen kosten een heffingskorting. Deze varieert van 35 tot 79 euro.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. M.A. Allers, tel. ( 050) 363 37 45, e-mail coelo@rug.nl).

Het volledige Belastingoverzicht Grote Gemeenten is te vinden op www.coelo.nl.

M.A. Allers, Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2006, COELO, Groningen, ISBN 90 76276 39 0.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2006 (meerpersoonshuishoudens)

Tarief in euro’s

Verandering t.o.v. 2005 (%) (d)

laagste

gemiddelde

hoogste

kleinste stijging

mutatie van gemiddelde

grootste stijging

ozb woningen (a)

1,60

2,83

5,33

-18,2

0,6

21,1

ozb niet-woningen (b)

5,95

9,94

17,85

-19,1

0,6

21,0

Reinigingsheffing

0

254

311

-9,2

3,6

120,9

Rioolrecht

0

112

187

-10,1

12,3

157,1

Woonlasten (c)

432

557

664

-11,7

3,4

32,4

Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.

a Tarief voor eigenaar per 2.500 euro waarde.

b Tarief voor eigenaar en gebruiker samen per 2.500 euro waarde.

c ozb eigenaar voor een woning met de in de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus rioolrecht en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting.

d Mutatie woonlasten exclusief afschaffing ozb op het gebruik van woningen.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:13

Meer nieuws