Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

154 - E-Scan Ondernemerstest voor ondernemers is wetenschap én ondernemen

06 december 2005

Welke competenties moet een succesvolle ondernemer in huis hebben? Hoe meet je deze competenties? En wat is een wetenschappelijk verantwoorde methode om ondernemerschap te beoordelen en te ontwikkelen? Martijn Driessen ontwikkelde met de E-Scan voor ondernemers de antwoorden op deze vragen. In zijn proefschrift legt hij de gebruikte methode langs een wetenschappelijke meetlat. Hét bewijs dat wetenschap en ondernemen hand in hand kunnen gaan, aldus Driessen, die promoveert aan de RUG op 15 december.

Ondernemen is hot. Nederland telt bijna één miljoen bedrijven. En elk jaar komen daar enkele tienduizenden bij. Van al die starters heeft een groot aantal weinig startkapitaal nodig en dus ook geen lening bij de bank. Dat maakt een gesprek met een financieel deskundige overbodig; niemand die controleert of de ondernemer wel geschikt is voor het ondernemerschap. Met de E-Scan voor ondernemers probeerde Driessen een praktische spiegel te ontwikkelen die startende en gevorderde ondernemers zichzelf voor kunnen houden.

Wetenschap toepassen

De vragenlijst, die via het internet kan worden ingevuld, objectiveert de sterke en zwakke punten van een persoon in relatie tot het ondernemerschap. Inmiddels zit de test standaard in het online ondernemingsplan van de Rabobank en ook veel adviesbureaus en arbeidsbemiddelingsbureaus gebruiken hem. Om zijn product te valideren en te verbeteren, besloot Driessen erop te promoveren: ‘Je hoort de regering vaak praten over praktische toepassingen van wetenschappelijk onderzoek. Hier zie je zo’n combinatie. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek wordt dit praktische instrument doorontwikkeld.’

Waarborgen

Voor een bevooroordeelde blik als maker van de E-Scan is de onderzoeker niet bang. Hij gebruikt voldoende wetenschappelijke waarborgen om het onderzoek objectief te kunnen uitvoeren. Een groot voordeel was de ruime hoeveelheid ‘proefpersonen’ waaruit Driessen kon putten. Zijn ondernemerstest werd door meer dan 25.000 mensen gedaan. Ruim 3.500 daarvan heeft hij gebruikt in het onderzoek.

Competentie

De kern van het proefschrift is het Ondernemer Competentie Model. De ondernemerscompetentie blijkt een combinatie van vier factoren: motivatie, persoonskenmerken, kwaliteiten en voldoende kennis om het bedrijf in de lucht te houden. Deze factoren kunnen gemeten worden met behulp van de vragenlijst op internet. Een softwareprogramma verwerkt de gegevens en rapporteert het resultaat, uiteraard tegen betaling.

‘De resultaten zetten elke startende ondernemer aan tot nadenken’, zegt Driessen. ‘Over ondernemerschap en welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn. Als je met een adviseur bij de bank praat, is de beoordeling deels subjectief. Daarbij kan ook de nodige strijd ontstaan. Met dit instrument kan dat niet. Het is niet een ander die je vertelt wat je wel en niet in huis hebt, je bent het in feite zelf.’

Curriculum vitae

Martijn Driessen, geboren te Groningen op 28 september 1969, studeerde aan de Hogere hotelschool in Maastricht en volgde daarna een kopstudie bedrijfskunde in Nijmegen. Driessen promoveert tot doctor in de economie bij prof. dr. Zwart van de RUG. Hij deed zijn onderzoek bij de vakgroep Economie. Driessen is directeur/eigenaar van Entrepreneur Consultancy BV, een bedrijf dat het ondernemerschap uitdaagt bij mensen door persoonlijke en financiële coaching. De titel van het proefschrift luidt: ‘E-Scan ondernemerstest. Beoordeling en ontwikkeling ondernemerscompetentie’.

Noot voor de pers

Voor informatie: Martijn Driessen, e-mail: mdriessen@ondernemerstest.nl
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws