Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

150 - Nurse Practitioner goed voor kwaliteit en efficiëntie zorg

29 november 2005

Toen de eerste Nurse Practitioner (NP) in 1997 aan de slag ging in Groningen, was Marrig Knip daar als teamleider de afdeling Neonatologie  bij betrokken. De verwachtingen van deze ‘superverpleegkundige’ waren hooggespannen. En niet onterecht, concludeert promovendus Knip in haar proefschrift. Zowel de kwaliteit, als de efficiëntie van de Nederlandse zorg is gebaat bij de Nurse Practitioner. Knip promoveert op 8 december 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een Nurse Practitioner is een verpleegkundige die door aanvullende training en scholing een deel van de medische behandelingen kan uitvoeren. In Engelstalige landen bestaat de functie al ruim veertig jaar. In Nederland werd hij geïntroduceerd onder minister Borst van Volksgezondheid in het huidige Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het was één van de oplossingen voor een dreigend tekort aan artsen. Inmiddels lopen in Nederland ruim tweehonderd NP’s rond, waarvan zestig in Groningen.

Handvatten

Knip deed casestudies in vier verschillende klinieken binnen het UMCG en interviewde ruim tweehonderd patiënten. Met de resultaten stelde ze een model samen. Daaruit is enerzijds af te lezen hoe succesvol de functie is, anderzijds geeft het praktische handvatten voor ziekenhuizen die overwegen Nurse Practioners aan te stellen.

‘Patiënten van een NP zijn meer tevreden dan patiënten van een specialist of arts-assistent’, zegt Knip. ‘Vooral omdat NP’s een zorg totaalpakket aanbieden. Ze kunnen behandelen, informatie geven en zich vaak erg goed inleven in de patiënt. Dit komt de bejegeningkwaliteit ten goede en maakt de zorg een stuk toegankelijker.’

Continuïteit

Behalve op de kwaliteit van de zorg, heeft de NP ook een gunstige uitwerking op de efficiëntie: ‘Je hoort patiënten vaak vertellen dat ze van dokter A naar dokter B moeten. Die stuurt ze weer door naar dokter C. Als ze dan bij A terugkomen voor iets, weet die niet wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd. Met de NP is dat verleden tijd. Er komt continuïteit in de zorg.’

Voor de patiënt is een Nurse Practitioner een centraal aanspreekpunt; iemand die het totale zorgpakket in de gaten houdt en de afstemming van die zorg regelt. Concreet vertaalt zich dat in tijdwinst, bijvoorbeeld op de centrale spoedopvang van het Groningse UMCG. Uit het onderzoek blijkt dat de behandeltijd beduidend korter werd met de invoering van de NP.

Lofzang

Tot zover klinkt Knips proefschrift als een lofzang voor de functie. Deels is dat ook zo: ‘De Nurse Practitioner ís geweldig’. Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen, vindt de onderzoekster. De NP zit nog steeds in een soort pioniersfase. Soms leidt de invoering tot weerstand bij het personeel. Bijvoorbeeld chirurgen die geen afstand willen doen van hun taken, of verpleegkundigen die bang zijn voor het verlies van bepaalde taken.

‘Met deze zaken moet je voldoende rekening houden, anders kan de invoering op een mislukking uitdraaien’, aldus Knip. Haar onderzoeksmodel biedt richtlijnen voor ziekenhuizen die overwegen om een NP in te zetten. Aan zowel bedrijfskundige als personele randvoorwaarden moet worden voldaan om de functie tot een succes te maken.

Curriculum vitae

Marrig Knip, geboren te Groningen op 22 oktober 1959, studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit en verplegingswetenschap aan de RUG. Knip promoveert tot doctor in de Bedrijfskunde bij prof. dr. A.M. Sorge en mevrouw dr. M.A.G. van Offenbeek, beide van de RUG. Ze deed haar onderzoek bij de onderzoeksschool Systems, Organisation and Management met medewerking van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), die het onderzoek tevens financierde. Per 2 januari treedt Knip in dienst bij het UMCG als adviseur. Een deel van haar werk zal bestaan uit onderzoek aan de faculteit Bedrijfskunde. De titel van het proefschrift luidt: ‘Werken met Nurse Practitioners; effecten van functiedifferentiatie op de grens van care en cure’.

Noot voor de pers

Voor informatie: Marrig Knip, tel.: 050 – 526 92 66, e-mail: m.knip@rug.nl
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws