Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

139 - Koninklijke Onderscheiding voor Floris Takens

14 november 2005

Op 11 november 2005 wordt prof.dr. F. Takens benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij is emeritus-hoogleraar wiskunde in het vakgebied van dynamische systemen. Als zodanig is hij een van de grondleggers op het terrein van de chaostheorie, hetgeen hem een grote naam heeft opgeleverd zowel in de wereld van mathematici als daarbuiten. Takens ontvangt de Koninklijke Onderscheiding op de dag voordat hij zijn 65ste verjaardag viert en afscheid neemt van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het vakgebied van de dynamische systemen en chaostheorie heeft een bijzondere maatschappelijke betekenis, mede omdat het vele technologische, natuurwetenschappelijke, economische, biologische en medische toepassingen kent. Takens heeft zich bekwaamd in chemische en vooral medische toepassingen. Zijn theorie van de ‘strange attractors’ en turbulentie, evenals de naar hem genoemde ‘Takens reconstructie stelling’ hebben elk afzonderlijk hele nieuwe vakgebieden ontsloten, vooral in de chemische procestechnologie en het epilepsieonderzoek, waar het heeft geleid tot de ontwikkeling van ‘early warning systems’. Takens begeleidde een twintigtal promovendi, van wie ruim tien aan de RUG. Velen van hen traden in zijn voetsporen en maken zelf school.

Curriculum vitae

Floris Takens (Zaandam, 1940) studeerde wiskunde en promoveerde in 1969 aan de Universiteit van Amsterdam.Aansluitend was hij gastonderzoeker aan het Institut des Hautes Etudes Scientifiques te Bures sur Yvette in Frankrijk. In 1972 werd hij benoemd tot hoogleraar Zuivere Wiskunde, in het bijzonder de differentiaaltopologie, dynamische systemen en chaostheorie, aan de RUG.

Daar heeft hij gewerkt tot zijn emeritaat in 1999. Takens stond aan de wieg van het NWO-prioriteitenprogramma ‘Niet-lineaire dynamische systemen’ en het FOM-programma ‘Mathematische fysica’. Beide programma’s liepen over vele jaren en waren erg succesvol.

Sinds 1991 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar hij in 2003 werd benoemd tot voorzitter van de Sectie Wiskunde. Als KNAW-lid nam en neemt hij actief deel aan de discussie over de bèta-wetenschappen, vooral de wiskunde, in de maatschappij en de universitaire rol daarin. Hij heeft een sterke affiniteit met het populariseren van wiskundige zaken.

Belangrijk zijn zijn internationale contacten, waarbij bijvoorbeeld zijn samenwerking met D. Ruelle, J. Palis, F. Dumortier vermelding verdienen. Vanaf 1981 is hij corresponderend lid van de Braziliaanse Academie van Wetenschappen. Ook was hij lid van de commissie speerpuntenprogramma Niet-Lineaire Systemen van de Deutsche Forschungs Gemeinschaft Vorig jaar werd hij nog benoemd tot voorzitter van de visitatiecommissie Wiskunde VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad). Takens is al meer dan tien jaar redacteur van de toonaangevende Springerserie Lecture Notes in Mathematics.

Takens vervulde vele functies op wetenschappelijk gebied. Zo was hij onder meer voorzitter van het Landelijke Samenwerkingsverband Mathematische Fysica, en ondervoorzitter van de onderwijsvisitatiecommissie wiskunde van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). In 2001 werd hem een eredoctoraat van de Technische Universiteit Delft verleend.

Noot voor de pers

- Informatie: Interne en Externe Betrekkingen RUG, tel. (050) 363 44 44.

-De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats in het Zernikegebouw, Zaal ZG15, Landleven 12 te Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Waarom bliksem vaak meermaals inslaat

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slaat bliksem vaak meermaals in, maar de reden waarom een bliksemkanaal ‘hergebruikt’ wordt, is tot nu toe onopgehelderd. Recentelijk heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Rijksuniversiteit...

 • 16 april 2019

  Na vier decennia nog altijd actief

  Op 29 maart hield het Zernike Institute of Advanced Materials een afscheidsymposium ter ere van Jeff de Hosson, hoogleraar Technische Natuurkunde. De Hosson ging eind 2018 met emeritaat, maar hij werkt door. Hij zit namelijk nog steeds vol nieuwe ideeën...

 • 16 april 2019

  Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar

  Alle mensen hebben hetzelfde typisch ‘menselijke’ DNA. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen, waardoor ieder van ons een uniek individu is. Onderzoek naar deze verschillen, die onder meer een rol spelen bij een groot aantal ziekten, richt zich...