Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

139 - Koninklijke Onderscheiding voor Floris Takens

14 november 2005

Op 11 november 2005 wordt prof.dr. F. Takens benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij is emeritus-hoogleraar wiskunde in het vakgebied van dynamische systemen. Als zodanig is hij een van de grondleggers op het terrein van de chaostheorie, hetgeen hem een grote naam heeft opgeleverd zowel in de wereld van mathematici als daarbuiten. Takens ontvangt de Koninklijke Onderscheiding op de dag voordat hij zijn 65ste verjaardag viert en afscheid neemt van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het vakgebied van de dynamische systemen en chaostheorie heeft een bijzondere maatschappelijke betekenis, mede omdat het vele technologische, natuurwetenschappelijke, economische, biologische en medische toepassingen kent. Takens heeft zich bekwaamd in chemische en vooral medische toepassingen. Zijn theorie van de ‘strange attractors’ en turbulentie, evenals de naar hem genoemde ‘Takens reconstructie stelling’ hebben elk afzonderlijk hele nieuwe vakgebieden ontsloten, vooral in de chemische procestechnologie en het epilepsieonderzoek, waar het heeft geleid tot de ontwikkeling van ‘early warning systems’. Takens begeleidde een twintigtal promovendi, van wie ruim tien aan de RUG. Velen van hen traden in zijn voetsporen en maken zelf school.

Curriculum vitae

Floris Takens (Zaandam, 1940) studeerde wiskunde en promoveerde in 1969 aan de Universiteit van Amsterdam.Aansluitend was hij gastonderzoeker aan het Institut des Hautes Etudes Scientifiques te Bures sur Yvette in Frankrijk. In 1972 werd hij benoemd tot hoogleraar Zuivere Wiskunde, in het bijzonder de differentiaaltopologie, dynamische systemen en chaostheorie, aan de RUG.

Daar heeft hij gewerkt tot zijn emeritaat in 1999. Takens stond aan de wieg van het NWO-prioriteitenprogramma ‘Niet-lineaire dynamische systemen’ en het FOM-programma ‘Mathematische fysica’. Beide programma’s liepen over vele jaren en waren erg succesvol.

Sinds 1991 is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar hij in 2003 werd benoemd tot voorzitter van de Sectie Wiskunde. Als KNAW-lid nam en neemt hij actief deel aan de discussie over de bèta-wetenschappen, vooral de wiskunde, in de maatschappij en de universitaire rol daarin. Hij heeft een sterke affiniteit met het populariseren van wiskundige zaken.

Belangrijk zijn zijn internationale contacten, waarbij bijvoorbeeld zijn samenwerking met D. Ruelle, J. Palis, F. Dumortier vermelding verdienen. Vanaf 1981 is hij corresponderend lid van de Braziliaanse Academie van Wetenschappen. Ook was hij lid van de commissie speerpuntenprogramma Niet-Lineaire Systemen van de Deutsche Forschungs Gemeinschaft Vorig jaar werd hij nog benoemd tot voorzitter van de visitatiecommissie Wiskunde VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad). Takens is al meer dan tien jaar redacteur van de toonaangevende Springerserie Lecture Notes in Mathematics.

Takens vervulde vele functies op wetenschappelijk gebied. Zo was hij onder meer voorzitter van het Landelijke Samenwerkingsverband Mathematische Fysica, en ondervoorzitter van de onderwijsvisitatiecommissie wiskunde van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). In 2001 werd hem een eredoctoraat van de Technische Universiteit Delft verleend.

Noot voor de pers

- Informatie: Interne en Externe Betrekkingen RUG, tel. (050) 363 44 44.

-De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats in het Zernikegebouw, Zaal ZG15, Landleven 12 te Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 20 februari 2018

  Zelforganisatie onderwaterplanten houdt rivieren gezond

  Onderwaterplanten spelen een essentiële rol om rivieren en waterlopen gezond te houden. Biologe Loreta Cornacchia van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ondervond dat de waterplant sterrenkroos een regelmatig verspreid 'klonterig'...

 • 20 februari 2018

  Zeer hoog ‘slecht‘ cholesterol bij jonge vrouwen vaak te wijten aan erfelijke aanleg

  Een zeer hoog ‘slecht‘ cholesterol bij jonge vrouwen is vaak het gevolg van een erfelijke aanleg, blijkt uit onderzoek van wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, gesteund door de Hartstichting. Vandaag publiceren zij, in een...

 • 15 februari 2018

  Populaire wetenschapsblogger deelt spintronicafilm

  Een filmpje over het onderzoek van RUG-natuurkundige Bart van Wees is opgepikt door de populaire wetenschapsblogger Hashem Al-Ghaili. Via zijn Facebook site is de film in een paar dagen tijd meer dan 260.000 keer bekeken en ruim 2.100 keer gedeeld....