Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Rederijen kunnen voor doorbraak ‘groene’ mobiliteit op de Wadden zorgen

29 november 2005

Dit blijkt uit een onderzoek van de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In vergelijking met benzine en diesel is rijden op CNG (compressed natural gas) veiliger, stiller en beter voor het milieu.

De Europese Unie streeft ernaar dat in 2020 zo'n 20 procent van het wagenpark op alternatieve brandstoffen rijdt, waarvan gas de helft voor zijn rekening moet nemen. De economiestudent Arjan van der Kolk onderzocht het maatschappelijk draagvlak voor het rijden op aardgas op de Waddeneilanden. Hij nam 34 interviews af met wagenparkbeheerders van gemeenten, taxibedrijven, andere openbaarvervoerbedrijven en vertegenwoordigers van gemeenten en de provincie Fryslân om het draagvlak te meten. Hieruit blijkt dat van de Waddeneilanden de gemeente Texel, het meest positief is ten aanzien van het rijden op CNG. Over het algemeen vinden bestuurders dat het rijden op CNG prima past binnen het imago van de ‘groene’ Wadden.

Het draagvlak voor het rijden op CNG is afhankelijk van een aantal voorwaarden.

Voor de wagenparkbeheerders moet het rijden op CNG tenminste kostenneutraal zijn ten opzichte van de huidige brandstof. Dit betekent allereerst dat het verschil in aanschafwaarde tussen - en vergelijkbare auto’s op benzine en diesel niet te hoog mag zijn. Bij sommige autofabrikanten zoals Opel en Volvo is dat prijsverschil al minder dan € 1000. Aangezien de CNG-markt in ontwikkeling is, valt te verwachten dat andere autofabrikanten zullen volgen. Ook het verschil in brandstofprijs mag niet te groot zijn. De rijksoverheid zal de accijns op CNG laag moet houden en garanties dienen te geven over toekomstige accijnsheffingen. Voor transportbedrijven is het draagvlak bovendien afhankelijk van het aantal vulpunten op het vaste land. In tegenstelling tot personenauto’s kunnen transportwagens slechts op één soort brandstof rijden en moeten ze daarom ook buiten de Waddeneilanden CNG kunnen tanken. Als in Noord-Nederland – zoals de bedoeling is – openbare vulstations worden geplaatst, zal het draagvlak voor het rijden op CNG snel verder toenemen.

Volgens exploitanten van vulstations is een groter vulstation rendabel bij een afzet van minimaal 600.000 m3. Schattingen van Van der Kolk van het verwachte CNG-brandstofverbruik van de openbaarvervoerbedrijven laten zien dat geen van de Waddeneilanden deze afzet haalt. De verwachte afzet van CNG op Texel en Terschelling rechtvaardigt wel een kleiner fast-fillstation van 250.000 m3. Dit betekent een hogere verkoopprijs van CNG, wat ten koste gaat van het draagvlak. De rederijen kunnen deze patstelling doorbreken, omdat de plaatsing van een vulstation 600.000 m3 alleen rendabel is als ook de veerboten op CNG gaan varen. De rederijen staan positief tegenover CNG. Omdat geen van de rederijen van plan is om op korte termijn een nieuwe veerboot aan te schaffen, zullen de huidige veerboten omgebouwd moeten worden tot veerboten die op gas varen. Onder bepaalde omstandigheden betaalt de investering in een veerboot op gas zich in tien tot vijftien jaar terug. Hiermee hebben de rederijen de sleutel in hand om voor een doorbraak van rijden op CNG op de Wadden te zorgen.


Rapportgegevens:

Wie ontsteekt de CNG-motor? – Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak van milieuvriendelijke mobiliteit op de Wadden, H.J.J. van der Kolk, Groningen: Publicatiereeks Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde EC 162, ISBN 90-5803-054-7.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws