Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

130 - Juridische faculteit Groningen beloont goede studenten met een reisbeurs

25 oktober 2005

De juridische faculteit van de RUG kent elk jaar aan de drie beste propedeuse- en de drie beste bachelorstudenten een beurs toe voor een studieperiode in het buitenland. De beurzen bedragen € 500 per student en worden jaarlijks uitgereikt in oktober en november.

De drie beste propedeusestudenten moeten als gemiddeld cijfer een 8 of hoger hebben, binnen één jaar geslaagd zijn voor de propedeuse en alle onderdelen in één keer hebben gehaald. Bovendien moeten de drie gelukkigen het hoogste gemiddelde cijfer hebben van alle propedeusestudenten.

Voor de winnende bachelorstudenten geldt ook het gemiddelde van minstens een 8 en het hoogste gemiddelde van alle bachelorstudenten. Nog een voorwaarde voor hen is dat zij binnen drie jaar de bachelorfase moeten hebben afgerond.

Dit jaar zal de uitreiking plaatsvinden op 26 oktober voor de bachelor, van 16.00 tot 17.30 uur in de Senaatskamer van het Academiegebouw, en op 14 november voor de propedeuse, van 19.30 tot 21.00 uur in de Aula van het Academiegebouw. De beurs van € 500 is bedoeld voor een studie of stage in het buitenland.

Noot voor de pers
Meer informatie: Anja Robberson, tel. (050) 363 7938, e-mail: a.robbeson@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.