Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

128 - Meer dan 10.000 eerstejaars studenten in studiestad Groningen

Gezamenlijk persbericht Hanzehogeschool Groningen en RUG
19 oktober 2005

In Groningen zijn dit najaar meer dan tienduizend studenten begonnen aan een nieuwe studie bij de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het aantal eerstejaars van de Hanzehogeschool steeg met ruim negen procent, het aantal nieuwe studenten op de RUG daalde licht met 2,5 procent. Het totale aantal studenten in Groningen is met 43.000 dit studiejaar hoger dan ooit. De beide onderwijsinstellingen hebben keuze uit een in Nederland ongeëvenaard aanbod: honderdvijfenzeventig studierichtingen.

In Groningen is één op de vijf stadjers student. Daarom heeft de stad een veelkleurige jongerencultuur en zijn er allerlei mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning.

Akkoord van Groningen

Om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Groningse innovatie- en kennisinfrastructuur, hebben de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen in het Akkoord van Groningen besloten gezamenlijk ruim een half miljard euro te investeren. Daarvan gaat ruim 350 miljoen euro naar nieuwe voorzieningen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Onderdeel is een groot investeringsprogramma voor het Zernikecomplex. Dit complex krijgt de komende jaren een heel ander aanzien en wordt een modern en architectonisch hoogstaand stadsdeel met een hoogwaardige OV-verbinding. De studentenhuisvesting krijgt met meer dan 75 miljoen euro een forse injectie; in totaal moeten de inspanningen ertoe leiden dat er 4.500 studentenkamers bij komen.

Hanzehogeschool Groningen

De totale groei van het aantal eerstejaars op Hanzehogeschool Groningen is 9,3 procent. Vertaald in cijfers zijn dat 6.125 studenten, het hoogste aantal nieuwkomers tot dusver. In totaal studeren er nu 20.000 studenten aan de hogeschool. De meeste nieuwe studenten komen van de havo en het mbo (bijna 4.600), de overige nieuwe studenten stromen in vanuit vwo en de universiteit. Uiteraard is er ook een groep buitenlandse studenten die op de Hanzehogeschool Groningen een bachelor- of een masterstudie volgt.

Rijksuniversiteit Groningen

Het aantal eerstejaars dat zich aan de start van dit studiejaar bij de RUG inschreef, bedroeg op 1 oktober precies 4.741. Dat zijn er 120 minder dan vorig jaar op dezelfde datum, oftewel 2,5 procent. De universiteit verwacht overigens dat het aantal nieuwe inschrijvingen in de loop van het jaar verder oploopt. In totaal zijn er nu 23.000 studenten bij de Rijksuniversiteit. Van de 4.741 nieuwe studenten zijn er ongeveer 3.730 begonnen met de propedeuse. De andere duizend zijn voor het merendeel studenten die vanuit het hbo zijn doorgestroomd naar een universitaire opleiding, of naar een schakelprogramma dat voorbereidt op een master. Ook zitten in deze groep studenten uit het buitenland die in Groningen een masteropleiding gaan volgen.

Noot voor de pers

Meer informatie: Steffy Praamstra, Hanzehogeschool Groningen, tel.(050) 595 56 56 of Piet Bouma, Rijksuniversiteit Groningen, tel. (050) 363 54 47.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...