Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

128 - Meer dan 10.000 eerstejaars studenten in studiestad Groningen

Gezamenlijk persbericht Hanzehogeschool Groningen en RUG
19 oktober 2005

In Groningen zijn dit najaar meer dan tienduizend studenten begonnen aan een nieuwe studie bij de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Het aantal eerstejaars van de Hanzehogeschool steeg met ruim negen procent, het aantal nieuwe studenten op de RUG daalde licht met 2,5 procent. Het totale aantal studenten in Groningen is met 43.000 dit studiejaar hoger dan ooit. De beide onderwijsinstellingen hebben keuze uit een in Nederland ongeëvenaard aanbod: honderdvijfenzeventig studierichtingen.

In Groningen is één op de vijf stadjers student. Daarom heeft de stad een veelkleurige jongerencultuur en zijn er allerlei mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning.

Akkoord van Groningen

Om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Groningse innovatie- en kennisinfrastructuur, hebben de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen in het Akkoord van Groningen besloten gezamenlijk ruim een half miljard euro te investeren. Daarvan gaat ruim 350 miljoen euro naar nieuwe voorzieningen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Onderdeel is een groot investeringsprogramma voor het Zernikecomplex. Dit complex krijgt de komende jaren een heel ander aanzien en wordt een modern en architectonisch hoogstaand stadsdeel met een hoogwaardige OV-verbinding. De studentenhuisvesting krijgt met meer dan 75 miljoen euro een forse injectie; in totaal moeten de inspanningen ertoe leiden dat er 4.500 studentenkamers bij komen.

Hanzehogeschool Groningen

De totale groei van het aantal eerstejaars op Hanzehogeschool Groningen is 9,3 procent. Vertaald in cijfers zijn dat 6.125 studenten, het hoogste aantal nieuwkomers tot dusver. In totaal studeren er nu 20.000 studenten aan de hogeschool. De meeste nieuwe studenten komen van de havo en het mbo (bijna 4.600), de overige nieuwe studenten stromen in vanuit vwo en de universiteit. Uiteraard is er ook een groep buitenlandse studenten die op de Hanzehogeschool Groningen een bachelor- of een masterstudie volgt.

Rijksuniversiteit Groningen

Het aantal eerstejaars dat zich aan de start van dit studiejaar bij de RUG inschreef, bedroeg op 1 oktober precies 4.741. Dat zijn er 120 minder dan vorig jaar op dezelfde datum, oftewel 2,5 procent. De universiteit verwacht overigens dat het aantal nieuwe inschrijvingen in de loop van het jaar verder oploopt. In totaal zijn er nu 23.000 studenten bij de Rijksuniversiteit. Van de 4.741 nieuwe studenten zijn er ongeveer 3.730 begonnen met de propedeuse. De andere duizend zijn voor het merendeel studenten die vanuit het hbo zijn doorgestroomd naar een universitaire opleiding, of naar een schakelprogramma dat voorbereidt op een master. Ook zitten in deze groep studenten uit het buitenland die in Groningen een masteropleiding gaan volgen.

Noot voor de pers

Meer informatie: Steffy Praamstra, Hanzehogeschool Groningen, tel.(050) 595 56 56 of Piet Bouma, Rijksuniversiteit Groningen, tel. (050) 363 54 47.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...