Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

126 - Grassrootsaanpak voor ICT-inzet bij onderwijsvernieuwing

Wie zaait zal oogsten
18 oktober 2005

Het stimuleren van kleinschalige ICT-projecten (Grassroots) is het doel van het RUG Grassrootproject 2005-2006. Hiervoor heeft Stichting SURF in totaal € 16.000,- beschikbaar gesteld. De Grassroots worden in de komende tijd ontwikkeld en uitgevoerd door docenten die weinig tot geen ervaring hebben (gehad) met de inzet van ICT in hun onderwijs. Het gaat hier bijvoorbeeld om het gebruik van de elektronische leeromgeving Nestor of de inzet van multimedia in het onderwijs.

De RUG zet het grassrootsprogramma op twee manieren in haar organisatie neer. Allereerst is het project specifiek gekoppeld aan een docentprofessionaliseringstraject, het NIOT (Nestor Individueel Onderwijsondersteuningstraject, waarbij Nestor de Elektronische Leeromgeving is van de RUG). In dit traject krijgen docenten individuele ondersteuning bij de inzet van ICT in hun eigen onderwijs. Een koppeling tussen het grassrootsprogramma en het NIOT is dan snel gelegd.

Waardering voor docent

Daarnaast worden algemene, reeds lopende, ICT-initiatieven verzamelt die in het grassrootstraject kunnen passen. Individuele docenten zijn al vaak bezig met inzet van allerlei vormen van ICT in hun onderwijs of opleiding. De RUG wil deze docenten ook de gelegenheid geven hun initiatief, idee of voorbeeld aan te dragen voor een grassrootsproject. Het idee daarbij is dat deze docenten voortrekkers zijn bij ICT-inzet. Het grassrootsinitiatief biedt de mogelijkheid deze docenten te waarderen voor hun voortrekkersrol.

Samenwerking

Alle tien faculteiten zijn betrokken bij dit project dat uiteenlopende toepassingen van ICT in het Hoger Onderwijs op gaat leveren. Op deze wijze wordt getracht de opgedane kennis over beschikbaar te maken voor docenten aan alle faculteiten. Bovendien zal aan het eind van het project een gezamenlijke presentatie van de resultaten met de Hanzehogeschool Groningen worden georganiseerd. Landelijk komen alle Grassroots beschikbaar via de website www.grassroots.nl .

Noot voor de pers

- RUG-projectleider Eggo Venema (UOCG), tel. (050)363 2000, eggo.venema@rug.nl

-Hans Beldhuis, projectmanager UOCG, tel. 050 – 363 2000, h.j.a.beldhuis@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws