Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

118 - Gemeente, universiteit en hogeschool tekenen voor "campus in het groen"

05 oktober 2005

In het kader van het Akkoord van Groningen ondertekenen de burgemeester drs. J. Wallage en de collegevoorzitters dr. S.K. Kuipers (Rijksuniversiteit Groningen) en drs. H.J. Pijlman (Hanzehogeschool Groningen) maandag 10 oktober 2005 een overeenkomst voor de herinrichting van het Zerniketerrein. In de komende tien jaar wordt het gebied ingericht als een "onderwijs- en wetenschapscampus in het groen". De ondertekening vindt plaats in het Rekencentrum van de universiteit, waar tijdens de plechtigheid in het Virtual Reality Theater een (virtuele) rondleiding over het toekomstige Zernikecomplex wordt verzorgd.

Op het Zernikecomplex aan de noordkant van Groningen voeren de  Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2000 een ambitieus bouwprogramma uit. Komende jaren verandert het gebied in een lommerrijke campus waarop, verspreid in het groen, gebouwen van hoogwaardige architectuur verrijzen. Het Rotterdamse stedenbouwkundig bureau West 8 ontwikkelde dit landgoed-concept.

Winkeltjes
Het convenant maakt het mogelijk om het wegennet en de parkeervoorzieningen zo aan te passen dat er inderdaad een landschapspark ontstaat. Ook schept het beperkt gelegenheid voor het vestigen van kleinschalige winkelvoorzieningen op Zernike.

Verkeersluw

De huidige centrale verkeersas over de Zernikelaan gaat voor het einde van 2006 verdwijnen. Het middengedeelte van de campus is dan alleen nog toegankelijk voor het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Doorgaand autoverkeer wordt langs een westelijke randweg omgeleid. Op de hoeken van het terrein liggen, bereikbaar vanaf de randweg, vier parkeerterreinen. De wegen op de campus meanderen en worden omzoomd door brede hagen. De gebouwen op het terrein zijn omgeven door ruime gazons, bomen, hagen en waterpartijen.

Huisvesting buitenlandse studenten

Op het meest zuidelijke deel van de campus komt plaats voor studentenhuisvesting. Het is de bedoeling dat daar vooral buitenlandse studenten en gastdocenten onderdak zullen vinden. Het aantal te realiseren eenheden bedraagt maximaal 250, verspreid over meerdere gebouwen.
Aan de westkant bevinden zich sportvelden en –voorzieningen. De Hanzehogeschool Groningen bouwt op het Zerniketerrein een topsporthal voor het Instituut voor Sportstudies.

Noot voor de pers

Vertegenwoordigers van de pers zijn welkom op de bijeenkomst. Graag aanmelden bij mevr. A. Aarens, tel. (050) 363 5150, e-mail: a.aarens@rug.nl
Meer informatie: J. de Boer , RO/EZ, tel. (050) 367 8640, J. Speekman, RUG, tel. (050) 363 5480

Programma
18.00 uur: Welkom door mevr.dr J.B.E. Galema, coördinator Akkoord van Groningen
18.10 uur: Virtuele rondleiding over het toekomstige Zerniketerrein.
18.30 uur: Ondertekening convenant
18.45 uur: High Tea

Plaats: Zernikeborg, Nettelbosje 1, Groningen

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws