Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Cultuur de economische motor voor het Noorden?

18 oktober 2005

Het Noorden van Nederland is een bijzondere regio. Op weinig plaatsen in Nederland bestaat nog zoveel ruimte en weidsheid. Tegelijkertijd kampt het Noorden met de hoogste werkloosheidscijfers en de laagste economische groei. Deze groei zou kunnen worden gestimuleerd als het Noorden meer investeert in cultuur, concludeert de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde van de RUG in een onderzoek verricht in opdracht van de Partij voor het Noorden. Het rapport wordt aangeboden aan de drie cultuurgedeputeerden van Groningen, Friesland en Drenthe.

De Partij voor het Noorden zoekt naar alternatieven om het Noorden een economisch sterkere regio te laten worden. Een van deze alternatieven is het stimuleren van de culturele sector. In Nederland groeit de werkgelegenheid in de culturele sector sterker dan in andere sectoren. In de VS neemt de culturele sector bijna eenderde van de productie in. De economiestudente Marjolein Roo heeft daarom de invloed van de culturele sector op economische groei onderzocht.

Met behulp van statistische toetsen onderzocht Roo de relatie tussen cultuuruitgaven door de rijksoverheid en economische groei voor de periode 1995 tot 2001. Gegevens over cultuuruitgaven door particulieren en lagere overheden waren zeer moeilijk te vinden, waardoor zij slechts tien procent van de uitgaven aan cultuur in haar onderzoek kon betrekken. Desondanks lieten de verschillende toetsen een duidelijk verband zien tussen die uitgaven en de economische groei in veertig regio’s. Gezien de structuur van de onderzochte uitgaven mag worden aangenomen dat de resultaten ook representatief zijn voor het totaal aan uitgaven aan cultuur.

Het onderzoek van Roo ondersteunt economische theorieën die beweren dat culturele creativiteit een grote aanjager van technologische en economische creativiteit is of dat creatieve activiteit bepalend is voor het vestigingsklimaat in een stad of regio. Het onderzoek ondersteunt ook de visie dat cultuurbeleid geïntegreerd moet worden met andere beleidsterreinen en dat de culturele sector economische mogelijkheden biedt.


Titel: Cultuur: de economische motor?!

Auteur: Marjolein Roo

Uitgave: Groningen, RUG, Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde, Publicatiereeks Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde EC 158, ISBN 90-5803-051-2

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws