Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

116 - Europese erkenning voor opleiding 'Euroculture'

29 september 2005

De masteropleiding ‘Euroculture’ van de RUG is toegelaten tot Erasmus Mundus, het onderwijsstimuleringsprogramma van de Europese Unie. Opname in dit prestigieuze programma betekent dat de opleiding het predikaat ‘topopleiding’ verdient en kan beschikken over onderwijsbeurzen van de EU. De beurzen zijn bedoeld om talentvolle studenten van buiten Europa aan te trekken. ‘Euroculture’ is de derde Masteropleiding aan de Faculteit der Letteren van de RUG die is toegelaten tot Erasmus Mundus.

Voorwaarde voor toelating tot het Erasmus Mundus programma is dat het gaat om een ‘Europese’ opleiding. Dat wil zeggen dat het masterprogramma wordt verzorgd door een consortium van ten minste drie universiteiten uit drie verschillende landen, op basis van een gemeenschappelijk curriculum. Studenten van zo’n masteropleiding volgen aan minimaal twee verschillende universiteiten een deel van hun programma. In het bijzonder voor studenten, die niet uit Europa afkomstig zijn, biedt deze opzet een unieke kans om Europees toponderwijs te volgen. Het diploma dat zij behalen is een gezamenlijk diploma van de universiteiten waar de studenten de studiedelen gevolgd en gehaald hebben.

Euroculture

In september 2000 startte de Rijksuniversiteit Groningen met het masterprogramma ‘Euroculture’. Geschiedenis, rechten, theologie, talen en culturen, en internationale betrekkingen komen in dit programma ruim aan bod. Door het interdisciplinaire karakter en de internationale opzet krijgen studenten een goed inzicht in de diversiteit van de Europese cultuur. Hiervoor werkt de RUG samen met de universiteiten van Deusto–San Sebastian (Spanje), Gent (België), Göttingen (Duitsland), Krakau (Polen), Olomouc (Tsjechië), Straatsburg (Frankrijk), Udine (Italië) en Uppsala (Zweden). Groningen is penvoerder voor dit netwerk.

Erasmus Mundus

In de Verklaringen van Bologna (1999) stelden de ministers van Onderwijs dat er een grotere onderlinge afstemming van onderwijsprogramma’s in Europa moest plaatsvinden. Ook moest het hoger Europees onderwijs voor studenten uit de hele wereld aantrekkelijker worden gemaakt. In december 2003 werd het Erasmus Mundus programma beschikbaar gesteld: een onderwijsstimulering van 230 miljoen euro voor een periode van 5 jaar. Opname in dit programma betekent allereerst een erkenning van het niveau van de opleiding. Verder biedt de financiële ondersteuning mogelijkheden om topstudenten aan te trekken, onderzoekers uit te nodigen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daarnaast verbeteren de naamsbekendheid en de internationalisering van de opleidingen èn van het Europese onderwijs.

In september 2004 werden twee andere masteropleidingen van de Faculteit der Letteren toegelaten tot het Erasmus Mundusprogramma, nl. Humanitarian Action (voorheen Humanitarian Assistance) en Clinical Linguistics.

Noot voor de pers

- Informatie: drs. Robert Wagenaar (onderwijsinstituut Faculteit der Letteren), tel. 050-363 5176 of r.wagenaar@rug.nl en drs. Marloes van der Weij (coördinator Euroculture), tel. (050) 363 6293, euroculture@let.rug.nl

- www.rug.nl/let/euroculture

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 25 mei 2018

  Nieuwe cursusronde Talencentrum: zomer 2018

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een nieuwe cursusperiode aan in de zomer van 2018: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Duits en Spaans. De online inschrijving is geopend! www.rug.nl/ta...

 • 24 mei 2018

  Deel antipestprogramma’s effectief

  Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot...

 • 23 mei 2018

  Nederlandse vraag naar gas zal flink stijgen door elektrificatie van huizen en transport

  Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen en ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals...