Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

115 - Koninklijke Onderscheiding voor Ineke Veldhuis-Meester

30 september 2005

Op 30 september 2005 wordt drs. Ineke Veldhuis-Meester benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is werkzaam als vakdidacticus geschiedenis bij het Universitair Onderwijs Centrum Groningen van de RUG. Veldhuis-Meester ontvangt de Koninklijke Onderscheiding op de dag dat zij met pensioen gaat, als eerbetoon voor haar vele verdiensten op het gebied van het geschiedenisonderwijs.

Veldhuis-Meester wist generaties leerlingen en studenten te motiveren en te inspireren voor ‘haar’ vak. Daarbij heeft ze met veel inzet geprobeerd de aandacht voor geschiedenis als construerende factor in onze samenleving en cultuur te vergroten. Behalve in haar directe werk deed zij dat door te publiceren in vakbladen, lezingen te geven, op te treden bij fora en discussies (recent over de historische canon) en deel te nemen aan activiteiten om collega-docenten te ondersteunen. Haar motto: ‘Wie geen plattegrond van de geschiedenis heeft, raakt verdwaald in de tijd.’

Curriculum vitae

Catharina Engelia Maria Meester (Amsterdam, 1943) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht van 1961-1971. Na haar studie deed zij grote ervaring op als docent . Zij werkte als lerares in Bilthoven, Utrecht, Delfzijl en Groningen-Haren. Van 1973-1977 was zij docent bij de applicatiecursus geschiedenis en staatsinrichting in Groningen, voor her- en bijscholing van tweede- en derdegraads docenten. Van 1980-1981 was zij als docent applicatiecursus geschiedenis en staatsinriching verbonden aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius te Groningen. Van 1985-1999 was zij docent bij de International School van het Maartens College.

Tevens werkte Ineke Veldhuis-Meester als coördinator rayon Noord applicatiecursus, als eindredacteur van het lesmateriaal voor de her- en bijscholing van eerstegraads docenten en coördinator nascholing van docenten. Tot slot was zij sinds 1991 actief als vakdidacticus geschiedenis en staatsinrichting aan de postdoctorale lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij haar ervaring op de ‘vloer’ en de liefde voor het vak op aspirant-docenten kon overdragen.

Verder besteedde zij veel energie en tijd aan zaken die direct of zijdelings met haar werk te maken hadden. Zo was zij lid van de adviescommissie van docenten voor examens voor VWO-HAVO bij Cito in Arnhem. Van 1990-1998 was zij lid van WIEG (Werkgroep Implementatie Eindexamen Geschiedenis Onderwijs). Ook had zij zitting in de intercommissie KNHG-VGN, die zich inzet voor een goede relatie tussen universiteit en voortgezet onderwijs. In de periode 1971-2005 actief lid van de VGN (Vereniging van Docenten in de Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland), waar ze meermalen een bestuursfunctie had.

De decorandus was ook internationaal zeer actief. Zij was onder meer lid van een projectgroep van de Raad van Europa. De laatste jaren is Ineke Veldhuis-Meester zeer actief in EUROCLIO (Europese vereniging van geschiedenisleraren), waar zij belangeloos workshops opzet en leidt in Oost-Europese landen. Zo kon zij zich inzetten voor de bevordering, vernieuwing en verbetering van de didactiek van het geschiedenisonderwijs in Oost-Europa en daarmee een bijdrage leveren aan het democratiseringsproces in voormalig communistische landen. Ten slotte was Veldhuis-Meester voorzitter van de ouderraad en medezeggenschapsraad van de Brederode-school in Groningen en bestuurslid van het Gronings Kinderkoor en Jeugdkoor

Noot voor de pers

Informatie: Interne en Externe Betrekkingen RUG, tel. (050) 363 44 44.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 21 november 2018

  Europeana Research Grant awarded to Berber Hagedoorn

  Berber Hagedoorn, Assistant Professor Media Studies at the University of Groningen Centre for Media and Journalism Studies, received the Europeana Research Grant award for her project 'Europeana 1914-1918: AV Storytelling Data in a European Comparative...

 • 19 november 2018

  Jelle Zijlstra: de man die goed was in gelijk krijgen

  Honderd jaar na de geboorte van oud-premier Jelle Zijlstra ligt er een biografie over de eerste Nederlandse politicus die met zijn economische vakkennis een succesvol imago in de politiek imago wist op te bouwen. Historicus Jonne Harmsma promoveert...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...