Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

114 - Training baat bij onverklaarde chronische klachten

28 september 2005

Patiënten met chronische klachten die niet medisch verklaard kunnen worden, blijken veel baat te hebben bij een driedaagse training. Deze training vergroot hun lichamelijk en geestelijk bewustzijn. Nadat zij het programma hebben gevolgd, zijn zij beter in staat zichzelf te redden. Zij gebruiken bovendien minder medicijnen, bezoeken minder vaak hun huisarts en hebben een lager ziekteverzuim. De training leidt bovendien tot een kostenbesparing. Dat concludeert Jeanet Landsman van het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken. Zij promoveert op 12 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Chronische Aspecifieke Lichamelijke Klachten zijn medisch onverklaarde klachten, waar mensen langer dan drie maanden last van ondervinden. Ze worden ook wel stressgerelateerde klachten genoemd. Het gaat hierbij om klachten als overspanning, oververmoeidheid, burnout, rugklachten en RSI. Een driedaagse training, verzorgd door het Leefstijl Trainingscentrum in Dalfsen, vergroot het bewustzijn van patiënten van hun patronen in het omgaan met dagelijkse stress. Zij herkennen en erkennen eerder hun eigen grenzen. Hierdoor kunnen zij beter en sneller reageren op verstoringen in hun balans tussen lichamelijke en psychische belastbaarheid.

Zelfredzaamheid

Jeanet Landsman onderzocht 120 mensen die deze training hebben gevolgd op drie momenten. Deelnemers vulden zowel twee maanden als twaalf maanden na de training vragenlijsten in. Zij vergeleek deze resultaten met dezelfde vragen die de deelnemers voorafgaand aan de training beantwoord hadden. Zowel op korte termijn als op lange termijn bleek de training effect te hebben. Van de deelnemers gaf 90% aan hun vooraf gestelde doelen te hebben gehaald. Doordat hun zelfvertrouwen was gestegen, was hun zelfredzaamheid eveneens vergroot.

Gedragsverandering

De deelnemers gebruikten minder medicijnen en gingen minder vaak naar de huisarts of bedrijfsarts dan voor de training. Zij konden zich ook beter ontspannen; hierdoor daalde hun ziekteverzuim en konden enkele deelnemers vanuit de WAO weer in het arbeidsproces reïntegreren. Deze effecten bleken na twaalf maanden nog sterker aanwezig dan na twee maanden. Dit duidt op een blijvende gedragsverandering van de deelnemers, die de kwaliteit van leven ten goede komt.

Kostenbesparing

Landsman onderzocht tevens of met de training kosten bespaard zijn. Per deelnemer schat zij de kostenbesparing op 5220 euro per jaar. Dit bedrag is opgebouwd uit de afname van het medicijngebruik en van het aantal consulten bij medisch specialisten en minder ziekteverzuim. In haar analyses heeft Landsman hierbij gekozen voor de laagste schatting van de besparing.

Curriculum Vitae

J.A. Landsman-Dijkstra (Drachten, 1969) is verbonden aan het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij deed haar onderzoek bij het Leefstijl Trainingscentrum in Dalfsen. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. J.W. Groothoff. De volledige titel van haar proefschrift is: Building an effective short healthpromotion intervention; theory driven development, implementation and evaluation of a body awareness program for chronic a-specific psychosomatic symptoms.

Noot voor de pers

Meer informatie: Joost Wessels, Bureau Voorlichting van het UMCG, tel. (050) 3614464

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws