Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

113 - Tekort aan notarieel geschoolde juristen dreigt

29 september 2005

De commissie Hammerstein constateert dat de ontwikkelingen van de in- en uitstroom van notarissen en kandidaat-notarissen enige reden tot zorg geeft met het oog op de continuïteit van het notariaat op langere termijn. Er dreigt een tekort aan notarieel geschoolde juristen te ontstaan. Dat zijn enkele conclusies van de Commissie Hammerstein, die is ingesteld om de in 1999 in werking getreden nieuwe Wet op het notarisambt te evalueren. Het rapport van de commissie is op woensdag 28 september 2005 aan de minister van justitie Piet Hein Donner aangeboden.

De commissie pleit ervoor de universitaire opleiding en de verplichte postacademische Beroepsopleiding Notariaat te handhaven. De notaris behoort een academisch gevormde jurist te zijn. Verder moet meer aandacht uitgaan naar het toetsen van de geschiktheid van de te benoemen persoon. Zij-instroom vanuit andere aanpalende beroepsgroepen dient te worden vergemakkelijkt. Hiermee neemt de Commissie Hammerstein een jarenlang gekoesterde wens van de gezamenlijke hoogleraren notarieel recht over.

Verschraling

De Commissie Hammerstein signaleert voorts mogelijke verschraling van de dienstverlening van de notaris als gevolg van marktwerking. Zij doet aanbevelingen om het ambt van notaris in de samenleving te versterken. Uitdrukkelijk bevestigt de commissie het bestaansrecht van de notariële domeinmonopolies en de verplichting van de notaris aan het publiek full service te bieden. De commissie pleit ervoor de rol van de notaris als professionele dienstverlener te versterken, onder meer door invoering van de verplichte inschakeling van de notaris bij koop van onroerende zaken. Zij wijst de invoering van vaste tarieven echter af.

Noot voor de pers

- informatie: prof. mr. L.C.A.(Leon) Verstappen, hoogleraar Notarieel recht RUG,

tel. 050-3635762 (werk) of 06 53935326 (mobiel) of 5350569 (privé)

- het rapport is getiteld: Rapport Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt;

De notaris als professionele dienstverlener

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws