Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

112 - Misverstanden over meertalige opvoeding wijdverbreid

28 september 2005

De wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van het ABCG (Advies en Begeleidingscentrum voor het onderwijs in Groningen) onderzoek uitgevoerd onder kleuterleerkrachten in de stad Groningen. Doel was het vaststellen van de kennis die leerkrachten hebben over het omgaan met meertalige kleuters. Deze week verschijnen de resultaten in het wetenschapswinkelrapport Van misverstand tot meertaligheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de misverstanden over meertaligheid wijdverbreid zijn onder kleuterleerkrachten. Ouders krijgen daardoor veelvuldig verkeerde adviezen. De misverstanden en adviezen staan een succesvolle meertaligheid in de weg. Bovendien zijn ze nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van deze kinderen.

Moedertaal biedt houvast

Het meest wijdverbreide misverstand heeft betrekking op het belang van de moedertaal. Tweederde van de 72 leerkrachten die meewerkten aan het onderzoek gaven namelijk het advies aan anderstalige ouders om Nederlands met het kind te spreken. Dit is juist nadelig voor de ontwikkeling van het Nederlands van meertalige kinderen, omdat de moedertaal hun houvast biedt. Bij een kleiner deel van de leerkrachten ontbreekt ook andere kennis over het verloop van de meertalige ontwikkeling.

Eigen kennis overschat

Eenderde van de leerkrachten spreekt bovendien niet met ouders over meertaligheid, terwijl dat contact van groot belang is. Meer dan de helft van de leerkrachten overschat zijn eigen kennis op het gebied van meertaligheid. Heel positief is wel de houding van leerkrachten ten opzichte van meertaligheid; bijna negentig procent geeft de voorkeur aan een tweetalige opvoeding als die keuzemogelijkheid bestaat.

Taalontwikkeling sleutel tot succes op school

Het ABCG ziet het als een belangrijke opdracht om de kennis van leerkrachten op dit gebied te verbeteren. Taalontwikkeling is namelijk de sleutel tot schoolsucces. In aansluiting op dit rapport organiseert het ABCG daarom op 12 oktober 2005 een informatiebijeenkomst over omgaan met meertaligheid. De onderzoeker zal ook aanwezig zijn op deze bijeenkomst om de resultaten nader toe te lichten.

Ouders aan het woord

De wetenschapswinkel startte dit onderzoek vanwege signalen van hoogopgeleide anderstalige ouders, die constateerden dat er veel onbegrip en onkunde onder leerkrachten was op het gebied van meertaligheid. Ouders kregen veelvuldig verkeerde adviezen en er werden problemen geconstateerd die volgens de ouders normaal zijn bij een meertalige taalontwikkeling. Daardoor voelden zij zich onbegrepen, soms onzeker en niet gewaardeerd in hun keuze voor meertaligheid en ontstond er in een aantal gevallen onenigheid met leerkrachten en school. Deze ouders maken zich ook zorgen over laagopgeleide anderstalige ouders met minder kennis van zaken. De ervaringen van meertalige ouders zijn daarom ook in het rapport Van misverstand tot meertaligheid opgenomen.

Noot voor de pers

-         Meer informatie: Saskia Visser, coördinator wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie tel. (050) 363 5271, e-mail: S.J.Visser@rug.nl

-         Samenvatting en uitgebreidere beschrijving en rapport te downloaden op www.rug.nl/wewi (doorklikken naar talen/publicaties)

Het rapport Van misverstand tot meertaligheid is verkrijgbaar voor 10 euro bij Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws