Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

108 - RUG en bedrijfsleven 2005: 'kennis maken, kennis delen'

26 september 2005

Waar moet je zijn als bedrijf om de samenwerking aan te gaan met de Rijksuniversiteit Groningen? Welke samenwerkingsvormen zijn er? Hoe worden de studenten hier beter van? Kan de samenwerking tussen het noordelijke bedrijfsleven en de Rijksuniversiteit Groningen beter? Op 28 september 2005 hebben de RUG en VNO-NCWNoord gezamenlijk het congres ‘RuG&Bedrijfsleven; kennis maken, kennis delen’ om op deze vragen een antwoord te vinden.  


De Wetenschapswinkels van de RUG hebben een debat in twee ronden georganiseerd voor ondernemers, studenten, wetenschappers en politici, onder leiding van socioloog Niels Heimeriks (werkzaam bij de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde). Daarnaast is er een kennisdebat, het eerste van een serie die de TLG gaat organiseren in het kader van het KOP-project (Kennisontwikkeling in Partnerschap), onder de naam 'Heilig Vuur'.

Meerwaarde

Deelnemers is gevraagd concreet aan te geven wat zij als ‘producten’ van (gewenste) samenwerking met de RUG met het noordelijke bedrijfsleven zien die meerwaarde geven. Voor de doelgroepen studenten, medewerkers en het noordelijk bedrijfsleven zijn deze producten onderling verschillend. Banen, stages, recruitment van high potentials, beantwoording van onderzoeksvragen, onderzoeken, afstudeeropdrachten, verbetering of creatie van ondernemerschap zijn voorbeelden van dergelijke producten. Derhalve zijn er deelthema’s die eigenlijk de meest voor de hand liggende samenwerkingsvormen zijn: carrière, onderzoek en ondernemerschap.

Aftrap

In totaal zullen er zo'n 250 bezoekers op dit evenement afkomen. Het centrale thema is ‘kennis maken, kennis delen’. In verschillende ruimten vinden parallel niet-alledaagse activiteiten plaats waarbij het dialoog en elkaar ontmoeten centraal staat. Ontmoetingen en het inzichtelijk maken van relevante partijen in het kader van RUG en Bedrijfsleven moeten uitlopen op concrete samenwerking. Dit kan leiden tot een betere benutting van bestaande samenwerkingsverbanden, de koppeling van dergelijke verbanden. Ook kunnen uiteraard nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

Organisatie

Als grootste marktpartij is VNO-NCW Noord de spreekbuis voor het noordelijke bedrijfsleven. De vereniging vertegenwoordigt 80% van de werkgelegenheid in de marktsector en is herkenbaar voor vrijwel alle sectoren in het MKB en de grotere bedrijven. De RUG heeft meerdere onderdelen die met het bedrijfsleven samenwerken. Daarnaast wil zij goed bereikbaar zijn voor het bedrijfsleven en meer samenwerking aangaan waar mogelijk en nuttig. Studenten, afgestudeerden en kennis worden hierbij als de verbindende factoren gezien.

Debat 'Heilig Vuur'

Het debat staat in het teken van de relatie wetenschap – commercie; gewenst, verguisd, noodzakelijk, of absoluut verboden? Vier RUG-onderzoekers inclusief een entrepreneur discussiëren over de voors en tegens. Ingrid Molema opent het debat met haar stelling: 'De grootste impuls voor economische versterking van een land komt van bedrijfsleven gefinancierd innovatief onderzoek aan universiteiten waarbij onafhankelijkheid van dit onderzoek gewaarborgd blijft.'

Over deze vragen en andere discussiëren Ingrid Molema (prof. Life Sciences), Rob Henning (farmaceut en ondenemer), Willem van den Burg (neuropsycholoog) en Marcel Ruiters (CEO Synvolux, een biotech bedrijf). Het gesprek wordt geleid door Gijs Dirkse, het debat duurt ongeveer een uur (tussen half vijf en half zes) waarna men kan bijkomen met een glaasje. Entree gratis. Geinteresseerden moeten zich opgeven via de website.

Debat 'RUG en Regio'

De RUG-Wetenschapswinkels hebben eveneens een debat georganiseerd, onder de naam 'RUG en Regio'.

15.30 -16.30 uur: 1e ronde RUG & Regio

Deelnemers: Jan Oosterhaven (hoogleraar Ruimtelijke Economie, RUG), Peter Buurman (VNO-NCW-Noord), Jeroen Bulthuis (student Ruimtelijke Wetenschappen, U-raadslid VOS 2004 - 2005), Janneke Zaal, (gemeenteraadslid Student en Stad, ec.zaken & onderwijs), Geesje Duursma-Dijkstra (ondernemer en eigenaar restaurant Partycentrum De Pleats).

17.30 2e discussieronde RUG & Regio

Deelnemers: Maryse Brand (RUG, Small Business & entrepreneurship), Marc Jager (CDA statenlid), Ron van Gent (MKB-Noord), Eise Spijker (afstudeerscriptie contractonderzoek bij RUG), Jan Dirk Gardenier (directeur Centrum voor arbeid en beleid).

Noot voor de pers

  • ‘RUG & Bedrijfsleven; kennis maken, kennis delen’ vindt plaats op 28 september 2005 en duurt van 15.00 uur tot 19.00 uur. Locatie: Het Kasteel, Melkweg 1 te Groningen, tel. 050-3688434.
  • Pers is van harte welkom. De organisatie hoort graag van te voren of journalisten aanwezig zijn. Contact: Maarten S. Goddijn, KennisPartner BV, tel. 0648177908.
  • Overige informatie: Ingrid Veldscholten, Loopbaan Advies Centrum RUG, tel. 050-3638066 of Peter Buurman, VNO-NCWNoord, tel. 050-5343844/06-21882872
  • Info over de debatten en het KOP project: Tineke Looijenga, 050-3637874, j.h.looijenga@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws