Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

102 - Première 'kleine gebaren, grote effecten'

14 september 2005

Première ‘Kleine gebaren, grote effecten’

De korte film ‘Kleine gebaren, grote effecten’ gaat over zeven studenten met gezondheidsproblemen. Op een bijzondere wijze geven zij vorm aan hun studie en studentenleven. Dit blijkt niet altijd even gemakkelijk. De beelden tonen de kracht van deze studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, de aanpassingen die soms noodzakelijk zijn en de rol van medestudenten en personeel. De film is bedoeld ter ondersteuning van de voorlichting die studieadviseurs aan studenten geven.

Op maandag 19 september organiseert de RUG de première van deze film in het Groningse filmhuis Images. De première is tevens de feestelijke slotpresentatie van het project dat tot de totstandkoming van de film leidde. Het project is bedoeld om de begeleiding van studenten met een psychische of lichamelijke functiebeperking naar een hoger niveau te tillen. De bijeenkomst wordt geopend door de voorzitter van het College van Bestuur, dr. Simon Kuipers. Voorzitter mw. drs. Annette Schockman van de Universitaire Commissie Functiebeperkte Studenten zal daarna haar visie geven op de toekomst: Hoe kunnen kleine gebaren worden omgezet in blijvende effecten?

Aanleiding

Zo'n vijf procent van de studenten ondervindt studiebelemmeringen ten gevolge van lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen. Sinds 2003 moeten onderwijsinstellingen actief maatregelen treffen voor deze groep om onnodige studievertraging te voorkomen. Het gaat om extra begeleiding, een aangepast rooster, bijzonder meubilair, maar ook om goede voorlichting. In 2004 stelde de universiteit hiervoor het beleidsplan Functiebeperkt, positie versterkt! op. Het project Kleine gebaren grote effecten vormt de aftrap van dit beleidsplan. Het is tot stand gekomen met behulp van subsidie vanuit de stichting Handicap en Studie.

In het project werd niet alleen een film van 15 minuten gemaakt. Er ging ook een nieuwsbrief van start waarop studenten zich gratis kunnen abonneren en de site www.rug.nl/hoehetanderskan is vernieuwd. De website van de RUG werd beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Een apart ontworpen computerapplicatie moet het aanvragen van voorzieningen makkelijker maken. Voor de studieadviseurs is een uitgebreide informatiemap samengesteld. Veel studieadviseurs namen deel aan een workshop over de implementatie van het beleid.

Noot voor de Pers

- Meer informatie: mw. drs. S. Plass, studentendecaan, tel. (050) 363 8066,

  e-mail: plass@rug.nl (werk) of 06-42930987 (mobiel)

- Opening: 19 september 2005, 16.30 uur, Filmhuis Images, Poelestraat 32, Groningen

- Zie ook: www.rug.nl/hoehetanderskan

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...