Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

096 - Drie vernoemde leerstoelen Rijksuniversiteit Groningen

05 september 2005

De Rijksuniversiteit Groningen heeft drie nieuwe vernoemde leerstoelen. Deze leerstoelen, ‘named chairs’, zijn speciaal omdat ze de naam mogen dragen van een internationaal gerenommeerde wetenschapper. Met de toekenning van de vernoemde leerstoelen worden drie hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen geëerd in de disciplines organisatiestructurering, marketingwetenschap en rechtsgeleerdheid.

François Sellier-leerstoel voor prof.dr. A.M. Sorge

Prof.dr. A.M. Sorge is benoemd op de François Sellier-leerstoel. Sorge is hoogleraar International Business & Management aan de
Faculteit Bedrijfskunde. Hij heeft een lange wetenschappelijke staat van dienst op het terrein van vergelijkende organisatietheorie en organisatiestructuur en behoort op dit bedrijfskundige terrein tot één van de internationale grondleggers.

Prof.dr. Sorge was enkele malen gastonderzoeker aan het Franse ‘Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail’ (LEST) in Aix-en-Provence. Dit instituut is in 1966 mede opgericht door François Sellier. Sorge ontleende wetenschappelijke inspiratie aan deze tijd als onderzoeker bij LEST. Daarom draagt de vernoemde leerstoel de naam van Sellier. François Sellier, sociaal econoom, was tevens hoogleraar Economics and Industrial Relations aan de Paris-Nanterre Université en voorzitter van de International Industrial Relations Association.
In 1975 promoveerde Sorge aan de Universiteit va Münster. Zijn wetenschappelijke loopbaan leidde via een post-doc positie in Oxford naar het Wissenschaftszentrum in Berlijn en vervolgens naar diverse Nederlandse instellingen. Hij is vier maal tot hoogleraar benoemd: in Maastricht, Berlijn, Tilburg, en in Groningen is hij momenteel hoogleraar International Business & Management. Zijn expertise ligt met name op het gebied van de interlandelijke vergelijking van werk, organisatie, techniek en arbeidsverhoudingen in Europa.

Frank M. Bass-leerstoel voor prof.dr. Leeflang

Prof.dr. P.S.H. Leeflang is benoemd op de Frank M. Bass-leerstoel, omdat Leeflang wordt gezien als een van de de grondlegger van het vakgebied marketing als serieuze academische discipline in Nederland. Bass is momenteel verbonden aan de University of Texas in Dallas.

Leeflang is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen. Hij heeft een grote staat van dienst als auteur van publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Elf van de promovendi die hij begeleidde, werden hoogleraar. Leeflang behaalde in 1974 zijn doctorstitel in de economische wetenschappen. In 1975 werd hij hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Behalve internationale publicaties heeft Leeflang ook meer dan veertien boeken op zijn naam staan. Van 1997 tot 2001 was hij decaan van de Groningse Faculteit der Economische Wetenschappen en van 1998 tot 2001 was hij pro-rector van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast vervulde hij diverse malen de functie van voorzitter of (vice-)president, onder meer voor de Wetenschappelijke Kommissie van het NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing), de Academy for Advanced Research in Marketing (EAARM) en de European Marketing Academy (EMAC). In 1990 en 2003 was hij gasthoogleraar aan de universiteit van Californië in Los Angeles. Bovendien is hij verbonden aan het Europese Institute of Advanced Studies in Management (EIASM) in Brussel en sinds kort aan de Johann Wolfgang Goethe Universiteit in Frankfurt am Main. Sinds 1999 is Leeflang lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

H.J. Scheltema-leerstoel voor prof.mr. J.H.A. Lokin

Prof.mr. Lokin wordt benoemd op de H.J. Scheltema-leerstoel. Deze leerstoel is vernoemd naar prof.mr. H.J. Scheltema, die algemeen wordt gezien als de grondlegger van de juridische Byzantinistiek in Nederland. Scheltema, van 1946 tot 1977 hoogleraar aan de Groningse jurische faculteit, genoot daarnaast een grote reputatie op het terrein van het burgerlijk recht.

Lokin studeerde recht in Leiden en Groningen (doctoraal 1967). In 1967 werd hij benoemd tot wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1973 promoveerde Lokin bij Scheltema, die hij in 1977 opvolgde als hoogleraar Romeins recht. Lokin noemt Scheltema een buitengewoon interessante geleerde. "Het is iemand waarover een biografie is geschreven. Dat zegt op zich al iets, maar het zegt nog meer dat die biografie, getiteld "Langs zelf gekozen paden", in de tijd dat hij uitkwam ook meteen een bestseller werd." Scheltema vergaarde internationale roem met een 20-delig standaardwerk over het Grieks-Romeins recht dat hij samen met twee collega's, prof. Holwerda en prof. Van der Wal, schreef. Lokin: "Romeins recht is nog steeds zeer belangrijk voor juristen omdat het privaatrecht – alles wat met overeenkomsten, testamenten, huur, koop en verkoop te maken heeft - van de meeste Europese landen er rechtstreeks op gebaseerd is."
Lokin is lid vande KNAW en was een termijn president van de Vereniging van Nederlandse Juristen. Ook was hij twee jaar voorzitter van het internationale Dickens Fellowship.

Noot voor de pers

Meer informatie: J. Speekman, afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050) 363 5446, e-mail j.a.t.j.speekman@rug.nl  

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws