Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

087 - Geertje Lycklama à Nijeholt benoemd in Raad van Toezicht

29 juli 2005

Mw.dr. G. Lycklama à Nijeholt is per 1 juli 2005 door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Lycklama à Nijeholt is voormalig lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Tijdens haar werkzame leven bekleedde ze verschillende functies op het gebied van vrouwen-emancipatie en ontwikkelingswerk. In 1992 ontving ze de Aletta Jacobs Prijs van de RUG. De benoemingstermijn loopt tot en met 30 juni 2009.

Geertje Lycklama à Nijeholt (Lollum (Frl), 1938)) studeerde Westerse sociologie aan de VU. In 1976 promoveerde ze op het proefschrift Migratory and Nomigratory Farm Workers on the East Coast of the United States. De dissertatie bereidde zij voor aan de Cornell University (VS) en de VU.

Mw.dr. Lycklama à Nijeholt heeft daarna gewerkt als coördinator Vrouwenzaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, als hoogleraar Emancipatiekunde en Vrouwenstudies in Wageningen en als hoogleraar Vrouwen en Ontwikkeling bij het Institute of Social Studies te Den Haag. Van 1990 tot 1995 was zij rector van dit instituut. Van 1995 tot 2003 was zij lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Op het ogenblik bekleedt zij verschillende bestuurlijke functies. Onder andere is ze lid van het algemeen bestuur van de VPRO.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit door het College van Bestuur. De Raad telt een voorzitter en vier leden. Behalve mw.dr. Lycklama à Nijeholt zijn dat drs. G.H.B. Verberg (voorzitter), mw.drs. G.A. Cramer, mr. R.J. Hoekstra en ir. J. Oosterveld.

Noot voor de pers

Meer informatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen RUG, tel (050) 363 44 44, fax (050) 363 63 00, e-mail vpr@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws