Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

087 - Geertje Lycklama à Nijeholt benoemd in Raad van Toezicht

29 juli 2005

Mw.dr. G. Lycklama à Nijeholt is per 1 juli 2005 door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Lycklama à Nijeholt is voormalig lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Tijdens haar werkzame leven bekleedde ze verschillende functies op het gebied van vrouwen-emancipatie en ontwikkelingswerk. In 1992 ontving ze de Aletta Jacobs Prijs van de RUG. De benoemingstermijn loopt tot en met 30 juni 2009.

Geertje Lycklama à Nijeholt (Lollum (Frl), 1938)) studeerde Westerse sociologie aan de VU. In 1976 promoveerde ze op het proefschrift Migratory and Nomigratory Farm Workers on the East Coast of the United States. De dissertatie bereidde zij voor aan de Cornell University (VS) en de VU.

Mw.dr. Lycklama à Nijeholt heeft daarna gewerkt als coördinator Vrouwenzaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, als hoogleraar Emancipatiekunde en Vrouwenstudies in Wageningen en als hoogleraar Vrouwen en Ontwikkeling bij het Institute of Social Studies te Den Haag. Van 1990 tot 1995 was zij rector van dit instituut. Van 1995 tot 2003 was zij lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Op het ogenblik bekleedt zij verschillende bestuurlijke functies. Onder andere is ze lid van het algemeen bestuur van de VPRO.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit door het College van Bestuur. De Raad telt een voorzitter en vier leden. Behalve mw.dr. Lycklama à Nijeholt zijn dat drs. G.H.B. Verberg (voorzitter), mw.drs. G.A. Cramer, mr. R.J. Hoekstra en ir. J. Oosterveld.

Noot voor de pers

Meer informatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen RUG, tel (050) 363 44 44, fax (050) 363 63 00, e-mail vpr@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...