Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

086 - Excellent RUG-talent met subsidies beloond

VENI, VIDI, VICI voor 6 TOPONDERZOEKERS
18 juli 2005

Maar liefst 6 topwetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben onlangs een zogenoemde Vidi-subsidie toegekend gekregen. Samen met de Veni- en Vici-subsidie maakt deze deel uit van het programma ‘Vernieuwingsimpuls’. Hiermee wil de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) talentvolle, creatieve onderzoekers de kans bieden om een eigen, vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en onderzoekers aan te stellen. De subsidie bedraagt maximaal 600.000 euro.

De Vidi-subsidie is bedoeld voor wetenschappers die na hun promotie een aantal jaren onderzoek hebben verricht en tot de beste 10 à 20 procent van hun vakgebied behoren. In totaal werden 307 aanvragen beoordeeld, waarvan er uiteindelijk 79 met een subsidie zijn gehonoreerd. De succesvolle kandidaten werden geselecteerd vanwege hun opvallend en origineel talent voor het doen van onderzoek.

Dr. S.V. Albers – Moleculaire Microbiologie

De oerbacterie Sulfolobus groeit in hete, voedselarme bronnen bij 80 graden en een lage zuurgraad. Om hierin te kunnen overleven heeft deze bacterie een soort hengel ontwikkeld waarmee hij effectief grondstoffen kan vangen. Dit project onderzoekt hoe deze hengel in elkaar wordt gezet en hoe hij functioneert.

Dr. G.R. Blake – Chemische Fysica

In bijna alle bekende magnetische materialen is het magnetisme afkomstig van metaalatomen. In dit project wordt een nieuwe klasse materialen gecreëerd die magnetische zuurstofionen bevat. Verwacht wordt dat deze materialen bijzondere elektronische eigenschappen zullen hebben en geschikt zijn voor applicaties in spin-elektronica.

Dr. C.S. Gooskens – Scandinavische Talen en Culturen

De drie Scandinavische talen Deens, Noors en Zweeds zijn zo nauw verwant dat Scandinaviërs meestal met elkaar praten in hun eigen taal. De communicatie verloopt echter niet altijd zonder problemen. In het verleden zijn in Scandinavië meerdere onderzoeken uitgevoerd om te inventariseren hoe goed Scandinaviërs elkaar kunnen verstaan. De onderlinge verstaanbaarheid van talen is in principe afhankelijk van drie factoren:

houding tegenover de taal, contact en ervaring met de taal, linguïstische afstand tot de taal.

Tot nu toe was er vooral aandacht voor de eerste twee factoren. In dit onderzoek wordt een computermodel ontwikkeld dat juist de laatste factor, de relatie tussen linguïstische afstand en verstaanbaarheid in kaart brengt.

Dr. L.V.E. Koopmans – Kapteyn Instituut

De meeste materie in het heelal is donker en van onbekende aard. In dit onderzoek wordt de verdeling van deze 'donkere materie' in ver weg staande sterrenstelsels bepaald door de zwaartekrachtwerking op sterren en de afbuiging van licht. Dit heeft waarschijnlijk consequenties voor bestaande theorieën en modellen van de vorming van sterrenstelsels.

Dr. M. de Vries – Algemene Taalwetenschap

Zinnen worden opgebouwd uit verplichte onderdelen en eventuele franje, zoals tussenzinnen en bijstellingen. Deze franje is tot nu toe onderbelicht gebleven en vormt een relatief slecht begrepen onderdeel van het taalsysteem. Een gewone grammaticale structuur is een vertakkende figuur in een plat, tweedimensionaal vlak. Dit onderzoek bestudeert deze complicerende toevoegingen echter vanuit het perspectief van een ruimtelijk model, door ze als derde dimensie te visualiseren. Daarbij wordt de zinsstructuur gezien als een vertakkende boom, met de woorden als bladeren.

Dr. ir. C.H. van der Wal – Materialen Studie Centrum

Met kwantummechanica kan optische communicatie via een glasvezelnetwerk fundamenteel veilig worden gemaakt. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor zeer veilige internetbetalingen. Wat hiervoor nog ontbreekt, is de mogelijkheid een puls kwantumlicht op te slaan in een geheugen. Dit project onderzoekt of een dergelijk geheugen kan worden gemaakt met elektronen in kleine lichtkanaaltjes van halfgeleidermateriaal.

Noot voor de pers

Informatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel: 050-363 5446.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Waarom bliksem vaak meermaals inslaat

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slaat bliksem vaak meermaals in, maar de reden waarom een bliksemkanaal ‘hergebruikt’ wordt, is tot nu toe onopgehelderd. Recentelijk heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Rijksuniversiteit...

 • 16 april 2019

  Na vier decennia nog altijd actief

  Op 29 maart hield het Zernike Institute of Advanced Materials een afscheidsymposium ter ere van Jeff de Hosson, hoogleraar Technische Natuurkunde. De Hosson ging eind 2018 met emeritaat, maar hij werkt door. Hij zit namelijk nog steeds vol nieuwe ideeën...

 • 16 april 2019

  Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar

  Alle mensen hebben hetzelfde typisch ‘menselijke’ DNA. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen, waardoor ieder van ons een uniek individu is. Onderzoek naar deze verschillen, die onder meer een rol spelen bij een groot aantal ziekten, richt zich...