Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

082 - Kansen voor Kennis

INTENTIEVERKLARING VNO-NCW NOORD, RUG EN HANZEHOGESCHOOL
12 juli 2005

VNO-NCW Noord, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen tekenen op dinsdag 12 juli 2005 een intentieverklaring waarmee zij vastleggen zich gezamenlijk in te zullen zetten om de economie van Noord Nederland te versterken door de aanwezige kennis en talenten meer en beter te benutten.

Onderwijs en onderzoek zijn pijlers onder de kennissamenleving. Deze verklaring geeft uitwerking aan de intenties van het Akkoord van Groningen. Met dit akkoord, dat de Gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen in maart 2005 zijn overeengekomen, willen de partijen de kennisinfrastructuur in de regio verder ontwikkelen en Groningen als knooppunt van kennis versterken.

Actieve partners

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen zullen zich inspannen om als actieve partners te fungeren voor het Noordelijke bedrijfsleven door:

·        Ondernemers behulpzaam te zijn bij de formulering van hun kennisvragen en bij de beantwoording hiervan.

·        Studenten meer kennis te laten maken met het ondernemerschap, hen te stimuleren tot een ondernemende houding en hen te faciliteren bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf.

·        Onderzoekers meer bewust te maken van kansen op de markt om hun kennis tot nut te maken voor de economie in Noord Nederland.

Liaison

VNO-NCW Noord zal zich inspannen als liaison voor het Noordelijk bedrijfsleven en het universitaire en hoger beroepsonderwijs door:

·        Ondernemers te informeren over waar zij met hun kennisvragen bij de onderwijsinstellingen een aanspreekpunt vinden.

·        Ondernemers te stimuleren om meer gebruik te maken van de kennis en talenten die de universiteit en de hogeschool te bieden heeft.

·        Studenten meer en beter kennis te laten maken met de veelzijdigheid van het bedrijfsleven.

·        Studenten en ondernemers meer met elkaar in contact te brengen.

Noot voor de pers

Nadere informatie: mw. dr. J.B.E. Galema, Transfer & Liaison Groep RUG, tel. (050) 363

55 65/54 59 of de heer  J.N.M. Haerkens, MIB, VNO-NCW, tel. (050) 534 38 44.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws