Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

081 - Prof.dr. Sterks benoemd tot lid Centrale Commissie voor de Statistiek

06 juli 2005

Cees Sterks, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is door de Minister van Economische Zaken per 1 juli 2005 benoemd tot lid van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). De CSS is een zelfstandig bestuursorgaan dat fungeert als een soort Raad van Commissarissen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


De CCS stelt het meerjarenprogramma en het jaarplan van het CBS vast en dient het jaarverslag goed te keuren. De CCS bepaalt dus welke statistieken door het CBS worden gemaakt. Verder is de CCS betrokken bij het opmaken van de begroting en jaarrekening van het CBS. De Commissie bestaat uit maximaal elf leden (inclusief de voorzitter) die worden benoemd op aanbeveling van de zittende Commissieleden. De CCS vergadert tenminste vier keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-generaal van het CBS.

Andere werkzaamheden

Prof.dr. C.G.M. Sterks is hoogleraar Economie van de Publieke Sektor en, per 1 september 2005, portefeuillehouder Onderwijs en vice-decaan in het bestuur van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de RUG. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), opleidingsdirecteur (tot 1 september 2005) van de Master of Science Business Administration aan de Faculteit Bedrijfskunde en plaatsvervangend Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Noot voor de pers

Voor nadere informatie:

  • prof.dr. C.G.M. Sterks, tel. (050)363 3722 / 7083 / 7018, e-mail: c.g.m.sterks@rug.nl. NB prof.dr. Sterks is weer bereikbaar vanaf 2 augustus 2005.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws