Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

079 - De RUG kan gerust de zomer in

Publicatie van RUG-Jaarverslag 2004
29 juni 2005

Het RUG-Jaarverslag 2004 geeft een integraal overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en financiën aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kalenderjaar 2004. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de internationalisering en internationale samenwerking. Nieuw is de Europese positie van de RUG in diverse onderzoeksdisciplines. Zo blijkt de RUG een eerste plaats te bezetten bij ecologie, een tweede plaats bij zowel scheikunde als material science en een derde plaats bij sterrenkunde.

De Europese positie is bepaald met behulp van de ISI Essential Science Indicators, een webfaciliteit van de firma Thomson Scientific te Philadelphia en gebaseerd op de gemiddelde citatie-impactvan RUG-publicaties in 21 disciplines in vergelijking tot die van 37 vooraanstaande andere Europese universiteiten. Gezien het aantal disciplines waarin de RUG tot de top 5 behoort, moet zij (met 5) alleen Oxford (16), Cambridge (15), University College London (8), Heidelberg (7) en de VU Amsterdam (6) boven zich dulden. Verder staat, evenals vorige jaren, ook de nationale rangorde per vakgebied vermeld.

Onderwijs

Het aantal ingeschreven studenten (per 1 december 2004) is met (net) meer dan 1200 gestegen tot 22.352 ten opzichte van vorig jaar. Het aantal eerstejaars is met 9,5% toegenomen tot 4946; daarmee is het ‘marktaandeel’ van de RUG in het totaal eerstejaarsstudenten in Nederland gegroeid van 10,2% in 2003 tot 10,6% in 2004. De RUG-studenten presteren boven of gelijk aan het landelijke gemiddelde wat betreft studieduur en studierendement (de voltooiing van de opleiding met een diploma).

Onderzoek

Opmerkelijk is de stijging van het aantal promoties. Lag dat in het kalenderjaar 2003 nog op 238, in 2004 was dat met 20,2% gestegen naar 286. Wat onze nationale positie betreft, scoort de RUG gemiddeld het hoogste in 5 van de 17 landelijk gevisiteerde disciplines, aldus de onderzoekbeoordelingen van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). In 10 van deze 17 disciplines neemt de RUG een plaats bij de hoogste drie in.

Financiën

Het boekjaar werd afgesloten met een batig saldo van € 4,0 mln euro (in 2003 was dat 9,0). De omzet was € 494,2 mln (was 488,7 in 2003).

Noot voor de pers

 • informatie: afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. 050-363 5446
 • op de RUG-website kunt u de digitale versie van het RUG-Jaarverslag 2004 inzien
 • een papieren versie van het RUG-Jaarverslag 2004 kunt u opvragen bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. tel. 050-363 5446 of vpr@rug.nl  (per 1 juli 2005 beschikbaar)
Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:10

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...