Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

076 - Economische effecten plan oostzijde Grote Markt rooskleurig voorgesteld

20 juni 2005

Wat zijn de economische effecten van het plan om de oostzijde van de Grote Markt te veranderen? Deze vraag werd eerder dit jaar door de gemeente Groningen neergelegd bij onderzoeksbureau ECORYS. Dit bureau becijferde dat de de plannen voor de oostzijde de binnenstad tussen de 35 en 160 voltijdsbanen op zou leveren.

Het “Comité Meer doen met 40 miljoen” heeft de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de RUG gevraagd het ECORYS rapport aan een kritische analyse te onderwerpen. De wetenschapswinkel vindt een veel bescheidener effect op de werkgelegenheid: 13 tot 61 voltijdsbanen.

Analyse

In de analyse van de Wetenschapswinkel is student-onderzoeker Gerhard Dijkstra nagegaan hoe de conclusies van het rapport zijn onderbouwd. De economische effecten zijn niet opnieuw onderzocht. Ook stelt de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde uitdrukkelijk dat in de analyse geen oordeel wordt geveld over de plannen met betrekking tot de oostkant van de Grote Markt zelf.

Bescheiden effect

De Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde komt tot de conclusie dat de economische effecten van het plan voor de Oostzijde van de Grote Markt door ECORYS tamelijk rooskleurig zijn voorgesteld. Met de door hen gevolgde berekeningen vinden ze een veel bescheidener effect op de werkgelegenheid van 13 tot 61 voltijdsbanen.

Bezoekersaantallen

De lagere schatting van het aantal banen door de wetenschapswinkel hangt samen met de raming van de additionele bezoekersaantallen, die te hoog zijn ingeschat. Het aantal extra bezoekers zal volgens de wetenschapswinkel slechts ongeveer eenderde (basisscenario) tot de helft (gematigd groeiscenario) bedragen van de door ECORYS ingeschatte bezoekers. Met name de betalende bezoekersstroom voor het Centrum voor Geschiedenis lijkt in het ECORYS rapport erg optimistisch ingeschat. In plaats van de range 150.000 tot 250.000 acht het wetenschapswinkel rapport de range 50.000-75.000 realistischer. De lagere bezoekersaantallen hebben hun weerslag op de bestedingsimpulsen en uiteindelijk op de werkgelegenheid.

Substitutie verwaarloosd

Het ECORYS rapport houdt onvoldoende rekening met het mogelijke optreden van substitutie-effecten: de oostzijde kan wel extra bezoekers ontvangen, maar het is mogelijk dat diezelfde bezoekers anders andere delen van de stad hadden bezocht. Een bezoeker die, als het plan doorgaat, naar Images gaat, had anders misschien bij Pathé een filmvoorstelling bezocht. Netto levert dit de stad als geheel niets op. Wanneer men rekening houdt met substitutie-effecten vallen de schattingen van de economische effecten lager uit.

Noot voor de pers

Meer informatie:

Studentonderzoeker Gerhard Dijkstra, tel. 363 3390

Coördinator Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde drs. Niels Heimeriks, tel. (050) 363 3390, e-mail: N.Heimeriks@rug.nl

Zie ook: de analyse van dewetenschapswinkel alsmede een samenvatting hiervan is te downloaden op de website van de wetenschapswinkel: www.rug.nl/wewi

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 07 november 2018

  Financial giants can have a pivotal role for climate stability

  Financial institutions, such as banks and pension funds, have a key role to play in efforts to avoid dangerous climate change. And it is not only about redirecting investments to renewable energy and low-carbon businesses, but also to bolster the resilience...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...