Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

071 - Manager moet zichzelf kennen om echt te veranderen

07 juni 2005

Bedrijven en organisaties lijken massaal achter hypes op het gebied van leiderschap aan te lopen. Ze lijden aan een veel voorkomend en besmettelijk virus: de constante honger naar het beste. Daardoor blijven ze bij het inrichten van leiderschap hangen in een koortsige waan. Dat stelt hoogleraar bedrijfskunde Janka Stoker op 7 juni in haar oratie ‘Leiderschap verandert’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Organisaties kunnen niet zonder verandering, aldus Stoker. Managers zijn daarbij zowel een belangrijke faal- als slaagfactor. ‘Er moet onderscheid gemaakt moet worden tussen twee verschillende rollen van leidinggevenden: niet alleen  leiding geven aan een verandering, maar zelf ook voorwerp van verandering zijn. In de praktijk gebeurt dit laatste weinig.’

Er wordt heel veel van managers verwacht. Stoker: ‘Sla er een willekeurige wervingsadvertentie voor een leidinggevende positie op na en het duizelt je.’ Daarbij is de manager ook slachtoffer van hoon en spot. In dat verband wijst zij op een bekende soep-commercial (‘Ik ben geen manager, ik ben een inspirator.’) die in 2002 een van de meest aansprekende reclamespots was. ‘De manager wordt niet zelden – zoals Geert Mak onlangs  deed – afgeschilderd als ordinaire zakkenvuller en wanpresteerder.’

Leiderschap is essentieel voor verandering, maar tegelijkertijd verandert leiderschap maar moeizaam. ‘Bedrijven en organisaties volgen vooral de mode(s) in management-land, zonder zelf na te denken over de geschiktheid daarvan,’ zegt Stoker. ‘Bovendien is een belemmering bij verandering van managers dat moeilijk grip valt te krijgen op hun gedrag. Dit niet in het minst omdat zij zélf vaak denken aan het wensbeeld te voldoen, terwijl medewerkers weinig verandering in leiderschap ervaren.’

Curriculum vitae

Prof. dr. J.I. Stoker (Assen, 1970) studeerde Sociale Psychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie in Groningen en promoveerde in 1998 aan de Universiteit Twente op het proefschrift ‘Leidinggeven aan zelfstandige taakgroepen’. Zij is sinds december 2003 bijzonder hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en senior managing consultant bij The Change Factory van Berenschot.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. J.I. Stoker, telefoon: 050 363 42 88, of via Interne en Externe Betrekkingen, telefoon (050) 363 44 44.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...