Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

064 - Rendement op aandelen in de toekomst een stuk lager

01 juni 2005

'In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.' Dat bekende zinnetje uit reclamespotjes voor beleggingsproducten speelt in het proefschrift van Roelof Salomons een belangrijke rol. Hij toont aan dat het beleggen in aandelen in de toekomst veel minder rooskleurig zal uitpakken. Salomons: "Er is in het verleden meer rendement op aandelen behaald dan op grond van economische aannames was te verwachten. Als je op dezelfde weg doorgaat, kom je in de toekomst bedrogen uit." Met name pensioenfondsen zouden hiermee meer rekening moeten houden bij hun beleggingen. Roelof Salomons promoveert 9 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wie belegt in aandelen loopt meer risico dan wie belegt in obligaties. Daarom leveren aandelen op de lange termijn dan ook een hoger rendement op. Dit verschil wordt risicopremie genoemd. Met behulp van economische theoretische modellen kan worden voorspeld hoe hoog deze risicopremie over een langere periode kan zijn. Nu blijkt uit het onderzoek van Roelof Salomons dat de aandelenmarkten de afgelopen tientallen jaren veel meer rendement hebben opgeleverd dan op grond van deze modellen verwacht had mogen worden. "De bereidheid van beleggers om risico te nemen, is bepalend voor het rendement dat aandelen zullen opleveren. Ik heb op basis van gegevens uit het verleden berekend hoe hoog het rendement van aandelenmarkten in met name de VS zou moeten zijn. In werkelijkheid blijkt het een stuk hoger uit te pakken."

Goed koopmanschap

Salomons verklaart deze stijging deels met behulp van de opbouw van het rendement. Deze bestaat uit drie factoren: uitbetaling van dividend, groei in dividenden en de herwaardering van de aandelenmarkten (verandering in de koerswinstverhouding). Met name die laatste factor is van doorslaggevend belang. Salomons: "Als in een positief gestemde periode de koers van de aandelen stijgt, worden deze aandelen geherwaardeerd. Je ziet dan dat het rendement meestijgt. Andersom geldt hetzelfde. Lage waarderingsmaatstaven zijn een indicatie van ondergewaardeerde markten en van hoge toekomstige rendementen." Het is, zegt Salomons, gewoon een kwestie van goed koopmanschap: "Je koopt aandelen als ze laag gewaardeerd zijn en niemand ze wil hebben, en je behoudt ze door de jaren heen zodat je kunt profiteren van de stijging van de markt."

Lange adem

Dat is dan wel een kwestie van lange adem. Aan het begin van jaren '80 waren aandelen ondergewaardeerd om gedurende de daaropvolgende twee decennia boven verwachting te stijgen. "Op basis van de herwaardering van aandelen en de algemene onderstroom in de economie kun je voorspellen wat het rendement van deze aandelen over een aantal jaren zal zijn. De verwachting is dat dit rendement dus veel minder zal stijgen dan je zou verwachten als je alleen naar de resultaten in het verleden kijkt."

Pensioenen betaalbaar houden

Vanwege deze voorspelling zouden met name grote institutionele beleggers als verzekeraars en pensioenfondsen zich niet meer moeten baseren op rendementen uit het verleden, vindt Salomons."Op dit moment is – met name in de VS – de koerswinstverhouding hoger dan het historische gemiddelde. Op basis hiervan is te voorspellen dat het rendement in de toekomst veel minder hoog zal zijn dan in het verleden. Het rendement zal voornamelijk moeten komen uit de uitbetaling van dividend en groei daarin. Als beleggers daar geen rekening mee houden, komen ze later bedrogen uit. Dat is vooral van belang voor zaken als de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel en de hoogte van pensioenpremies."

Geen rendement zonder risico

Lagere aandelenrendementen leiden er verder toe dat de kans op tegenvallers op korte termijn toeneemt. Salomons: "Dat is een cruciaal onderwerp in de discussie over de vergrijzing. In Nederland hebben we een pensioenstelsel dat hoge rendementen nodig heeft. Op korte termijn ervaren veel institutionele beleggers de huidige combinatie van rente- en aandelenrisico als te groot. Daarom willen ze hun risicoprofiel verlagen door aandelen te verkopen." Het is echter de vraag of dat op lange termijn verstandig is. "Zelfs als je er vanuit gaat dat aandelenrendementen in de toekomst lager zullen zijn, lijkt het zinniger om toch in aandelen te blijven beleggen. Dit wordt namelijk ook met lage rendementen nog steeds beter beloond dan uitsluitend beleggen in obligaties. De wens om op korte termijn geen risico te lopen, is onverenigbaar met het behalen van de vereiste hoge rendementen op de lange termijn. Als pensioenfondsen niet in staat zijn om rendement op aandelen binnen te halen, dan zullen pensioenpremies stijgen.”

Curriculum Vitae

Roelof Salomons (Aduard, november 1972) studeerde Econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Algemene Economie van de Faculteit Economische Wetenschappen en de Onderzoeksschool SOM. Tijdens het promotieonderzoek was Salomons werkzaam bij AEGON. Zijn promotores zijn prof. dr. E. Sterken en prof. dr. R.A.H. van der Meer. De titel van het proefschrift luidt An Economic, Empirical, and Emerging Perspective on the Equity Risk Premium en heeft het ISBN-nummer 90-5335-052-7.

Noot voor de pers

Meer informatie: Roelof Salomons,  e-mail: r.m.salomons@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  Best Working Paper Award voor Drijfhout, Van Doorn en Van Ittersum

  Drijfhout, Van Doorn en Van Ittersum willen bijdragen aan de strijd tegen de wereldwijde voedselverspilling door consumenten bewuster te maken van hun (verspillende) gedrag. Zij onderzoeken daartoe de besluitvorming van consumenten bij het kopen, consumeren...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...