Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Economische effecten plan oostzijde Grote Markt rooskleurig voorgesteld

20 juni 2005

Wat zijn de economische effecten van het plan om de oostzijde van de Grote Markt te veranderen? Deze vraag werd eerder dit jaar door de gemeente Groningen neergelegd bij onderzoeksbureau ECORYS. Dit bureau becijferde dat de de plannen voor de oostzijde de binnenstad tussen de 35 en 160 voltijdsbanen op zou leveren.

Het “Comité Meer doen met 40 miljoen” heeft de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de RUG gevraagd het ECORYS rapport aan een kritische analyse te onderwerpen. De wetenschapswinkel vindt een veel bescheidener effect op de werkgelegenheid: 13 tot 61 voltijdsbanen.

Analyse

In de analyse van de Wetenschapswinkel is student-onderzoeker Gerhard Dijkstra nagegaan hoe de conclusies van het rapport zijn onderbouwd. De economische effecten zijn niet opnieuw onderzocht. Ook stelt de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde uitdrukkelijk dat in de analyse geen oordeel wordt geveld over de plannen met betrekking tot de oostkant van de Grote Markt zelf.

Bescheiden effect

De Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde komt tot de conclusie dat de economische effecten van het plan voor de Oostzijde van de Grote Markt door ECORYS tamelijk rooskleurig zijn voorgesteld. Met de door hen gevolgde berekeningen vinden ze een veel bescheidener effect op de werkgelegenheid van 13 tot 61 voltijdsbanen.

Bezoekersaantallen

De lagere schatting van het aantal banen door de wetenschapswinkel hangt samen met de raming van de additionele bezoekersaantallen, die te hoog zijn ingeschat. Het aantal extra bezoekers zal volgens de wetenschapswinkel slechts ongeveer eenderde (basisscenario) tot de helft (gematigd groeiscenario) bedragen van de door ECORYS ingeschatte bezoekers. Met name de betalende bezoekersstroom voor het Centrum voor Geschiedenis lijkt in het ECORYS rapport erg optimistisch ingeschat. In plaats van de range 150.000 tot 250.000 acht het wetenschapswinkel rapport de range 50.000-75.000 realistischer. De lagere bezoekersaantallen hebben hun weerslag op de bestedingsimpulsen en uiteindelijk op de werkgelegenheid.

Substitutie verwaarloosd

Het ECORYS rapport houdt onvoldoende rekening met het mogelijke optreden van substitutie-effecten: de oostzijde kan wel extra bezoekers ontvangen, maar het is mogelijk dat diezelfde bezoekers anders andere delen van de stad hadden bezocht. Een bezoeker die, als het plan doorgaat, naar Images gaat, had anders misschien bij Pathé een filmvoorstelling bezocht. Netto levert dit de stad als geheel niets op. Wanneer men rekening houdt met substitutie-effecten vallen de schattingen van de economische effecten lager uit.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws