Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Gemeente Haren kan fricties op de woonmarkt oplossen door meer in de vraag naar ouderenwoningen te voorzien

06 april 2005

Dat blijkt uit een onderzoek van de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen dat woensdag 6 april om 20.00 uur wordt aangeboden in de Raadszaal van het gemeentehuis Haren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GroenLinks Haren in samenspraak met Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, Asree BV, Bouwsociëteit Groningen, Comfort Thuiszorg, Gemeente Haren, Icare, Professor Heymansstichting, De Protestantse Christelijke Ouderen Bond, Seniorenraad Haren, Woningbouwvereniging De Huismeesters en Woningbouwcorporatie Woonborg.

Haren is een gemeente met een hoog percentage ouderen en kan daarmee gezien worden als het voorland voor vele gemeenten in een vergrijzende samenleving. Op de woningmarkt lijkt de doorstroming van een groeiende groep ouderen te stagneren, waardoor weinig huizen vrijkomen voor jongere inwoners of gezinnen. GroenLinks Haren wil meer inzicht in de woonsituatie en de woonwensen van de ouderen in de gemeente Haren. Om dit te achterhalen heeft de economiestudente Pipien Voogd een enquête gehouden onder meer dan 900 55+ huishouden. Hieruit blijkt dat bijna tweederde van de 55-plussers in huizen wonen die niet geschikt zijn voor ouderenhuisvesting: er kan niet gewoond en geslapen worden op één verdieping. Driekwart van de ouderen in Haren woont in eengezinswoningen en in vrijstaande woningen of 2-onder-1-kap met meer dan drie slaapkamers. Ook woont 80% van de ouderen in Haren in een koopwoning.

1700 huishoudens van 55+ overwegen te verhuizen

Hoewel bijna alle 55+ in Haren tevreden zijn over de huidige woonsituatie, wil 15% zeker en overweegt 27% om binnen vijf jaar te verhuizen. Dit betekent dat ongeveer 1700 huishoudens van 55-plussers overwegen om binnen vijf jaar te verhuizen Dit betekent dat ongeveer 1700 huishoudens van 55-plussers overwegen om binnen vijf jaar te verhuizen, waarvan 600 zeker. De belangrijkste reden is dat men een woning zoekt waar gewoond en geslapen kan worden op één verdieping. Van de ouderen die overwegen te verhuizen wil bijna de helft een koopwoning en een kwart een huurwoning. De voorkeur gaat vooral uit naar vrijstaande woningen en appartementen met lift. De woning moet twee of drie slaapkamers hebben en het liefst in het centrum gesitueerd zijn.

Investeren met het kapitaal van de 55+ers

Dit betekent dat over een periode van vijf jaar de gemeente Haren jaarlijks minimaal 120 geschikte woning kan afzetten voor 55+ers. Om aan de wensen van de ouderen te voldoen moeten deze woningen 2 tot 3 slaapkamers hebben en eenderde zou huurwoning moeten zijn. Door het verhuizen van deze groep 55+, komen jaarlijks minimaal 90 gezinswoningen met 3-5 slaapkamers terug op de markt en relatief meer koopwoningen.

De ouderen die overwegen te verhuizen zijn ontevreden over het woningaanbod in de gemeente Haren. Men vindt het huidige woningaanbod te duur of het aanbod in de buurt naar keuze onvoldoende. Een vrij groot deel van de ouderen geeft aan niet te gaan verhuizen als er geen geschikte woning te vinden is. Als eerste stap naar meer doorstroming op de woningbouwmarkt in Haren zijn zou de gemeente Haren ouderen en ouderenbonden meer bij haar woningbouwbeleid moeten betrekken. Bijna de helft van de ouderen heeft aangegeven betrokken te willen worden bij het woonbeleid.

Rapportgegevens:

Woonwensen van 55-plussers Een onderzoek naar de woonwensen van 55-plussers in de gemeente Haren , Pipien Voogd, Groningen: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde (Publicatiereeks Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde EC 150), ISBN 90-5803-000-8.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws