Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

038 - Presentatie encyclopedisch Europees 'Dorpskerkenboek'

Groningen: het Gotland van Nederland
06 april 2005

Op zaterdag 16 april 2005 wordt een boek over de liturgische inrichting van middeleeuwse dorpskerken in Europa gepresenteerd. Twee Groningse theologen, Justin Kroesen en Regnerus Steensma, bestudeerden en fotografeerden gedurende zes jaar honderden kleine middeleeuwse plattelandskerken in 16 Europese landen. Dat heeft geresulteerd in een groot formaat boek in twee talen (Engels en Nederlands), met zo’n 580 afbeeldingen in kleur. Ter gelegenheid van de publicatie is een kort symposium georganiseerd, dat wordt afgesloten met de overhandiging van het eerste exemplaar aan de heer B. Skala, de Zweedse ambassadeur in Nederland.

Kroesen en Steensma, beiden medewerkers van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG, zijn in de zomer van 1998 begonnen aan dit project. Ze reisden hiervoor van Engeland tot Italië en van Zweden tot Spanje. Vooral in de eenvoudige plattelandskerken bleek de kerkruimte opmerkelijk intact gebleven. De inrichting van deze kerken vormt een spiegel van de grote culturele eenheid in het Europa van de Middeleeuwen. Met variaties in de vormgeving vindt men overal vergelijkbare uitingen van denken over goed en kwaad, compassie met het lijden, eerbied voor het heilige/de heiligen, en angst voor dood en hel.

Minisymposium

Op 16 april 2005 zal dit boek officieel worden gepresenteerd in de Der Aa-kerk in de stad Groningen ter afsluiting van een mini-symposium over ‘Groninger kerken in Europees perspectief’. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken. In een drietal korte lezingen zal de aandacht worden gevestigd op de bijzondere waarde van de bouwkunst (Dr. C.P.J. van der Ploeg), de muurschilderingen (Dr. R. Steensma) en de inrichting (Dr. J.E.A. Kroesen) van de meer dan honderd middeleeuwse kerken in Groningen, waarmee deze provincie kan wedijveren met verschillende andere streken in Europa.

Het Gotland van Nederland
Het motto van de dag luidt: ‘Groningen, het Gotland van Nederland’. Dit is een verwijzing naar het Zweedse Oostzee-eiland met die naam, waar meer dan 80 middeleeuwse kerken bewaard zijn gebleven. Vele daarvan kunnen bogen op het bezit van aanzienlijke delen van de middeleeuwse inrichting. De tweede reden om naar Gotland te verwijzen is het feit dat Kroesen en Steensma hier in 1998 zijn begonnen met hun onderzoek.

Overhandiging eerste exemplaar
Om 15.00 uur zullen de eerste exemplaren van hun boek The Interior of the Medieval Village Church / Het middeleeuwse dorpskerkinterieur worden overhandigd aan Zijne Excellentie de Ambassadeur van Zweden in Nederland, de heer B. Skala, de heer J.G.M. Alders, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen en dr. S.K. Kuipers, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Noot voor de pers

- Informatie en beeldmateriaal: Justin Kroesen, tel. 050-363 55 68 of j.e.a.kroesen@theol.rug.nl

-Het boek J.E.A. Kroesen/R. Steensma, The Interior of the Medieval Village Church/Het middeleeuwse dorpskerkinterieur (Louvain/Paris/Dudley 2004) kost € 90,-; het is te bestellen via www.peeters-leuven.be

- De overhandiging van het eerste exemplaar vindt plaats op 14 april 2005 om 15.00 uur in de Der Aa-kerk te Groningen

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws