Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

035 - Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen in Groningen

30 maart 2005

Op 6, 7 en 8 april 2005 vinden de Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen plaats in Groningen. Beleidsmedewerkers, docenten en onderzoekers van hogeronderwijs-instellingen en onderzoekinstituten uit beide landen volgen een programma, dat in het teken staat van kennistransfer en innovatie. De organisatie van het evenement berust bij het Frans-Nederlands Netwerk Hoger Onderwijs en Onderzoek (FNN). De activiteiten van het FNN richten zich op intensivering van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen beide landen.

De werkzaamheden van het Netwerk worden gecoördineerd door twee bureaus. Aan Nederlandse zijde is dat vanuit de Universiteit Utrecht; aan Franse zijde door de Pôle Universitaire Européen Lille-Nord-Pas-de-Calais. Omdat de Ontmoetingsdagen deze keer in de Martinistad plaatsvinden, zijn ook de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen nauw betrokken bij de organisatie.

Programma

woensdag 6 april

Op woensdag 6 april komen de deelnemers aan en krijgen ze een aperitief aangeboden.

donderdag 7 april

Op donderdag 7 april zijn er twee key note lectures. Prof.dr. René de Borst, hoogleraar Toegepaste Mechanica TU Delft geeft zijn visie op de Nederlands-Franse onderzoeksamenwerking. Prof.dr. Jacques Duveau, hoogleraar economische wetenschappen te Lille, geeft zijn visie op de onderwijssamenwerking. In de middag zijn er vier parallelle workshops onder duovoorzitterschap van een Franse en een Nederlandse expert. Ook stellen Nederlandse, Franse en internationale instellingen zich voor aan de hand van posterpresentatie.

vrijdag 8 april

Op vrijdag wordt het programma afgesloten, onder meer met bezoeken aan de Gasunie, het UMCG en locaties van de RUG en Hanzehogeschool Groningen. Naast de burgemeester van Groningen zal ook de kersverse Franse ambassadeur op vrijdag aanwezig zijn bij de lunch in de Hanzehogeschool.

Innovatieplatform

De EU heeft de ambitie in 2010 de meest competitieve economie ter wereld te zijn. Nederland geeft hieraan onder meer vorm door de creatie van het Innovatieplatform. Ook Frankrijk heeft maatregelen ingesteld om zijn innovatieve vermogen te vergroten. Gezamenlijk willen beide landen verder vorm geven aan de Europese Onderwijs- en Onderzoeksruimte door hun samenwerking in onderzoek en onderwijs uit te breiden en te verstevigen. Het aantal samenwerkingsprojecten tussen Nederland en Frankrijk is beperkt en verdient, zeker in het licht van de economische samenwerking tussen beide landen, fors uitbreiding. Over het algemeen geven studenten en onderzoekers de voorkeur aan contacten met de Angelsaksische wereld en laten zo veel mogelijkheden tot samenwerking met Franse en Nederlandse partners onbenut.

Het Frans-Nederlands Netwerk (FNN)

Het FNN richt zich op samenwerking in onderwijs en onderzoek. Het FNN richt zich daarbij onder meer op: aandacht voor de relatie tussen bedrijfsleven en hoger onderwijs (onder meer ter vergroting van de stagemobiliteit), bi-diplomering, accreditatie en kwaliteitszorg, onderwijs op afstand, het vergroten van kennis over Frankrijk en de Franse onderwijs- en onderzoeksorganisatie en het stimuleren van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Het FNN treedt hierbij makelend en faciliterend op. Het organiseert netwerkbijeenkomsten (zoals in Groningen van 6 tot 9 april, het matchen van partners, het aanbieden van faciliteiten (zoals elektronische leeromgeving en virtuele stagebank), het vereenvoudigen van complexe regelgeving, het aanbieden van ‘good practice’ en het generen van externe financiering.

Noot voor de pers

Informatie: Petra van Dijk, directeur FNN, tel. 030-253 5804 of http://www.ufn-fnu.org.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...