Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

035 - Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen in Groningen

30 maart 2005

Op 6, 7 en 8 april 2005 vinden de Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen plaats in Groningen. Beleidsmedewerkers, docenten en onderzoekers van hogeronderwijs-instellingen en onderzoekinstituten uit beide landen volgen een programma, dat in het teken staat van kennistransfer en innovatie. De organisatie van het evenement berust bij het Frans-Nederlands Netwerk Hoger Onderwijs en Onderzoek (FNN). De activiteiten van het FNN richten zich op intensivering van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen beide landen.

De werkzaamheden van het Netwerk worden gecoördineerd door twee bureaus. Aan Nederlandse zijde is dat vanuit de Universiteit Utrecht; aan Franse zijde door de Pôle Universitaire Européen Lille-Nord-Pas-de-Calais. Omdat de Ontmoetingsdagen deze keer in de Martinistad plaatsvinden, zijn ook de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen nauw betrokken bij de organisatie.

Programma

woensdag 6 april

Op woensdag 6 april komen de deelnemers aan en krijgen ze een aperitief aangeboden.

donderdag 7 april

Op donderdag 7 april zijn er twee key note lectures. Prof.dr. René de Borst, hoogleraar Toegepaste Mechanica TU Delft geeft zijn visie op de Nederlands-Franse onderzoeksamenwerking. Prof.dr. Jacques Duveau, hoogleraar economische wetenschappen te Lille, geeft zijn visie op de onderwijssamenwerking. In de middag zijn er vier parallelle workshops onder duovoorzitterschap van een Franse en een Nederlandse expert. Ook stellen Nederlandse, Franse en internationale instellingen zich voor aan de hand van posterpresentatie.

vrijdag 8 april

Op vrijdag wordt het programma afgesloten, onder meer met bezoeken aan de Gasunie, het UMCG en locaties van de RUG en Hanzehogeschool Groningen. Naast de burgemeester van Groningen zal ook de kersverse Franse ambassadeur op vrijdag aanwezig zijn bij de lunch in de Hanzehogeschool.

Innovatieplatform

De EU heeft de ambitie in 2010 de meest competitieve economie ter wereld te zijn. Nederland geeft hieraan onder meer vorm door de creatie van het Innovatieplatform. Ook Frankrijk heeft maatregelen ingesteld om zijn innovatieve vermogen te vergroten. Gezamenlijk willen beide landen verder vorm geven aan de Europese Onderwijs- en Onderzoeksruimte door hun samenwerking in onderzoek en onderwijs uit te breiden en te verstevigen. Het aantal samenwerkingsprojecten tussen Nederland en Frankrijk is beperkt en verdient, zeker in het licht van de economische samenwerking tussen beide landen, fors uitbreiding. Over het algemeen geven studenten en onderzoekers de voorkeur aan contacten met de Angelsaksische wereld en laten zo veel mogelijkheden tot samenwerking met Franse en Nederlandse partners onbenut.

Het Frans-Nederlands Netwerk (FNN)

Het FNN richt zich op samenwerking in onderwijs en onderzoek. Het FNN richt zich daarbij onder meer op: aandacht voor de relatie tussen bedrijfsleven en hoger onderwijs (onder meer ter vergroting van de stagemobiliteit), bi-diplomering, accreditatie en kwaliteitszorg, onderwijs op afstand, het vergroten van kennis over Frankrijk en de Franse onderwijs- en onderzoeksorganisatie en het stimuleren van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Het FNN treedt hierbij makelend en faciliterend op. Het organiseert netwerkbijeenkomsten (zoals in Groningen van 6 tot 9 april, het matchen van partners, het aanbieden van faciliteiten (zoals elektronische leeromgeving en virtuele stagebank), het vereenvoudigen van complexe regelgeving, het aanbieden van ‘good practice’ en het generen van externe financiering.

Noot voor de pers

Informatie: Petra van Dijk, directeur FNN, tel. 030-253 5804 of http://www.ufn-fnu.org.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...