Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

030- Congres over geschiedfilosoof Ankersmit

14 maart 2005

Op donderdag 17 en vrijdag 18 maart 2005 vindt een congres plaats over het werk van de Groningse geschiedfilosoof Frank Ankersmit. Het is georganiseerd door het Centrum voor Metageschiedenis, het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen en Historisch Tijdschrift Groniek. De titel van het congres luidt: ‘De kunst van het verschil. In dialoog met Frank Ankersmit.’

Directe aanleiding is Ankersmits zestigste verjaardag en de verschijning van zijn nieuwste boek Sublime historical experience bij de Stanford University Press. Het congres speelt zich op beide dagen af in het Academiegebouw van de RUG, van van 10.00 tot 17.00 uur.

Ankersmits werk

In het werk van Ankersmit komen veel ontwikkelingen in de geesteswetenschappen van de afgelopen dertig jaar samen. Was zijn theorie van de geschiedschrijving aanvankelijk vooral georiënteerd op de taalfilosofie, gaandeweg werd de esthetica een steeds belangrijke component. Deze ontwikkeling culmineert zich in het boek Sublime Historical Experience (Stanford University Press). Volgens Ankersmit is de subjectieve ervaring van het verleden een ondergewaardeerde, maar uiterst belangrijke bron van historische kennis. Behalve geschiedschrijving en esthetica is de politieke theorie een gebied waarop Ankersmit baanbrekend werk heeft verricht. Door theorieën uit de esthetica en geschiedschrijving toe te passen komt hij tot de conclusie dat democratie alleen via politieke representatie mogelijk is.

Sprekers

Op het congres belichten bekende deskundigen het werk van Ankersmit vanuit verschillende invalshoeken. Ook gaan zij na in hoeverre dat werk perspectieven opent voor verder onderzoek. Aan het woord komen onder anderen Chris Lorenz, Willem Witteveen, Dick Pels, Paul Frissen, Hans Mooij, Renée van de Vall, Annie van den Oever, Eelco Runia, Rik Peters en Frank van Vree. Ankersmit zal op alle bijdragen reageren.

Centrum voor Metageschiedenis

Het Centrum voor Metageschiedenis is mondiaal de grootste concentratie van historici die zich met de theorie van de geschiedenis bezighouden. Het Groningse onderzoek richt zich vooral op de ervaring van en de omgang met het verleden. Het Centrum voor Metageschiedenis is onderdeel van de Faculteit der Letteren van de RUG.

Noot voor de pers

Informatie en aanmelding: Hein Braaksma, heinbraaksma@yahoo.fr of tel. 06-30172585.

Deelname aan het congres kost 50 euro. Een lunch op beide dagen is inbegrepen. Gezien het beperkte aantal plaatsen is vooraanmelding gewenst.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 21 juni 2018

  Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

  Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling...

 • 18 juni 2018

  'En wie ben ik volgens jullie?'

  Op 28 juni 2018 promoveert Geurt Roffel op de vraag of Jezus de zoon van God is.

 • 08 juni 2018

  Waardedaling woningen in aardbevingsgebied tot 2015 gemiddeld 9,3%

  Woningen in het Groningse aardbevingsgebied zijn tot 2015 gemiddeld 9,3% in waarde gedaald. Dat concluderen promovendus Nicolás Durán en hoogleraar Ruimtelijke Econometrie Paul Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerden data van de...