Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

028 - Essent en RUG gaan samenwerkingsverband aan

14 maart 2005

De Rijksuniversiteit Groningen sluit op dinsdag 15 maart 2005 een samenwerkingscontract met Essent. Gedurende minstens twee jaar zal Essent onderzoeksopdrachten op het gebied van onder andere voorzieningszekerheid, duurzaamheid en CO2-handel verstrekken aan het Energy Delta Research Centre.

Essent sluit hiermee aan bij de groep organisaties die bezig is met het ontwikkelen van een Kenniscluster Energie in Noord-Nederland. In de beleidsnotitie 'Pieken in de Delta' (Ministerie van Economische Zaken, juli 2004) wordt het realiseren van een samenhangend cluster van activiteiten op het gebied van energie aangemerkt als een prioriteit voor Noord-Nederland.

Duurzame relatie

De samenwerking met kennisinstituten en onderwijsinstellingen is voor Essent van belang om het kennis- en expertiseniveau op specialistische onderwerpen te vergroten. Essent beoogt met het opbouwen van een duurzame relatie met gerespecteerde wetenschappers, vakgroepen en hogescholen bovendien een bescheiden bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek in Nederland.

Onderzoeksinstituut

Centraal in de relatie tussen Essent en RUG staat het onderzoeksinstituut Energy Delta Research Centre (EDReC) dat aan de Groningse universiteit in oprichting is. Aan de RUG zijn op het ogenblik ongeveer twintig onderzoeksgroepen actief op het gebied van energie en duurzaamheid. De universiteit wil dit onderzoek een slagvaardige en duidelijk herkenbare structuur geven en brengt de onderzoeksgroepen daartoe binnenkort samen in het EDReC. Onderzoeksthema's van dit instituut zullen onderwerpen als 'Geopolitiek en internationale energiehandel', 'Regulering en facilitering' (ruimtelijke ordening, juridische kaders, enz.), 'Renewables' (zonnepanelen, bio-energie, waterstof) en 'Omvang en diagnose van energieprocessen' zijn.

Essent is marktleider in de Nederlandse energiemarkt en actief in de gehele energieketen: van productie tot verkoop aan eindverbruikers. Daarnaast opereert Essent ook in Duitsland en België. Essent heeft ruim 2 miljoen klanten in de energiemarkt en is het tweede kabeltv-bedrijf in Nederland. De jaaromzet bedroeg in 2004 ruim 7,4 miljard euro. Bij Essent werken in totaal 12.000 mensen. Nadere informatie op www.essent.nl

De Rijksuniversiteit Groningen (21.000 studenten, 6.000 medewerkers) verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek, is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten, werkt actief samen met bedrijfsleven, overheden en burgers, en behoort tot de top van de Europese universiteiten. Meer informatie: www.rug.nl

Noot voor de pers

- RUG: drs. J.A.W.M. Biemans, afdeling Alumnirelaties & Fondswerving RUG, tel. (050) 363 5456, e-mail: j.a.w.m.biemans@rug.nl of afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050) 363 5446

- Essent: Irwin Broen, woordvoerder Essent, tel (073) 853 1776. Press Office Essent: 0800-0244022

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 17 april 2019

  Waarom bliksem vaak meermaals inslaat

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slaat bliksem vaak meermaals in, maar de reden waarom een bliksemkanaal ‘hergebruikt’ wordt, is tot nu toe onopgehelderd. Recentelijk heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Rijksuniversiteit...

 • 16 april 2019

  Na vier decennia nog altijd actief

  Op 29 maart hield het Zernike Institute of Advanced Materials een afscheidsymposium ter ere van Jeff de Hosson, hoogleraar Technische Natuurkunde. De Hosson ging eind 2018 met emeritaat, maar hij werkt door. Hij zit namelijk nog steeds vol nieuwe ideeën...