Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

023 - Openingscongres Biografie Instituut

03 maart 2005

Het onlangs opgerichte Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen organiseert op 9 en 10 maart 2005 in het Academiegebouw te Groningen een openingscongres, getiteld ‘Necrologie en Biografie’, in samenwerking met het Fonds voor de Letteren. Biografen, journalisten, historici en literatuurwetenschappers buigen zich over dit thema.

De eerste dag begint na de officiële opening met een korte introductie door Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut. Daarna vindt een lezingenreeks plaats.

Necrologie en biografie

Dr. Arianne Baggerman (EUR) gaat in haar lezing in op de manier waarop autobiografen hun werk beëindigen (bestaat er ook een kans op een biografie) en het verschijnsel ghostwriter. Prof.dr. Doeko Bosscher (RUG) behandelt het probleem van een ‘door iedereen gekende’gebiografeerde: voor deze persoon kan een biografie een loden last worden. De buitenwereld heeft vaak al een oordeel klaar. Dr. Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen geeft in zijn lezing aan, dat bij de bestudering van de politieke cultuur, autobiografieën en memoires, die vaak door historici worden gewantrouwd vanwege hun subjectiviteit, juist een verrijking kunnen zijn. Promovenda Arina Makarova schetst in haar bijdrage een beeld van de ontwikkeling van de necrologie naar een literair genre in de dagbladjournalistiek aan het eind van de 19e en begin 20e eeuw. Tenslotte gaat de journalist Henk J.A. Hofland in op het probleem van de correctheid van biografische informatie. Sinds de media gedigitaliseerd zijn, kan onjuiste informatie eindeloos op het net blijven zwerven. Hoe weten toekomstige journalisten wat waarheid is en wat niet, en kunnen ook onwaarheden een betekenis hebben voor de biograaf?

Dag twee

Op donderdag 10 maart houdt schrijver en journalist Jeroen Brouwers een lezing over het literaire postume profiel. Prof.dr. Henk te Velde (RUG)gaat in op de vraag in hoeverre biografieën van politieke personen toegang kunnen verlenen tot kennis van een partijgeschiedenis of politieke beweging. Vaak gaat het om biografieën van uitgesproken personen die juist moeite hadden met de beweging. Prof.dr. Sophie Levie (RUN) gaat naar aanleiding van onderzoek naar de biografieën over Nabokov in op de vraag welke eisen de literatuurwetenschap stelt aan de biografie.

Schrijver/essayist Jacques Beaudry houdt zijn lezing over de manier waarop de drang om zelfmoord te plegen bij een twintigtal schrijvers in hun werk tot uiting komt. Drs. Marije Zonderdijk legt verbintenissen tussen de veranderende normen en waarden binnen een maatschappij en de vraag wat mensen tot een noemenswaardige dode maakt. Journalist Peter Brusse beschrijft de belangrijke rol van de necrologie in de Britse kranten.

Ter afsluiting van het congres vindt er een discussie plaats.

Noot voor de pers

Het congres vindt plaats op 9 en 10 maart in de Senaatskamer van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen. Ontvangst 10.30 uur, congres 11.00 – 16.00 uur.

Voor een volledig programma en meer informatie over de lezingen en sprekers verwijzen we u naar de website: www.rug.nl/let/biografieinstituut .

Contacpersoon: dr. Hans Renders, directeur Biografie Instituut, tel. (050) 363 58 16, e-mail: j.w.renders@let.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 05 december 2018

  Fotoreportage: De schatten van de UB

  Fotoreportage over bijzondere boeken op de afdeling Bijzondere collecties van de UB.