Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

014 - Achterban FC Groningen verdeeld over ideale speeldag

04 februari 2005

Voetbalwedstrijden op zaterdag of toch zondag? De achterban van de FC Groningen is verdeeld, zo blijkt uit een marketingonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de club. Er is sprake van een gelijkspel: er zijn ongeveer even veel supporters die liever op zondagmiddag naar het stadion gaan (46 procent) als mensen die zaterdagavond als voorkeur hebben (47 procent). De onderzoekers hebben van 3000 supporters en 125 sponsoren niet alleen de mening, maar ook de argumenten in kaart gebracht. Op basis van de conclusies en mogelijke scenario’s heeft de FC Groningen er inmiddels voor gekozen om de zondag aan te houden.

Aanleiding voor het onderzoek was de geplande verhuizing van de FC Groningen naar het nieuwe stadion De Euroborg in de winter van het seizoen 2005/2006. De supportersenquête is gehouden via een voor het onderzoek gecreëerde website www.zaterdagofzondag.nl en via een gedrukte versie in het Dagblad van het Noorden. 2221 mensen hebben de enquête op internet gedaan en 725 mensen hebben de enquête uit de krant ingevuld en opgestuurd. De enquête onder de sponsoren is telefonisch afgenomen.

Resultaten in cijfers (in procenten)
Zaterdag Zondag Geen voorkeur
Totale groep (2946 personen) 47,1 46,1 6,8
Potentiële bezoeker (340 personen) 49,1 34,7 16,2
Incidentele bezoeker (886 personen) 55,6 38,6 5,8
Vaste supporter (1720 personen) 42,6 52,0 5,5

                                                           

Avondje uit

Hoewel het een gelijkspel is, constateerden de onderzoekers een klein verschil tussen vaste supporters en incidentele wedstrijdbezoekers. Bezoekers die nooit of niet zo vaak gaan, hebben een kleine voorkeur voor de zaterdag, met als belangrijk argument dat het wedstrijdbezoek dan een avondje uit wordt. De vaste supporters en de sponsoren hebben een lichte voorkeur voor zondagmiddag, waarbij ze vaak de traditie van spelen op zondag als argument noemen.

Zaterdagavond meer sfeer

Voor alle groepen zijn de sfeer en de veiligheid in het stadion belangrijk. Op zaterdagavond wordt de sfeer als beter ervaren. Veiligheid wordt belangrijker gevonden wanneer men minder vaak naar het stadion gaat. Traditie wordt daarentegen belangrijker gevonden wanneer men vaker het stadion bezoekt.

Zondag is traditie

Degenen die voor zaterdagavond kiezen, vinden de mogelijkheid om er een avondje uit van te maken het belangrijkst. Daarna zijn andere activiteiten en eigen sportbeoefening op zondag een vaak genoemd argument. De supporters die willen dat FC Groningen op de zondagmiddag blijft spelen, willen dit veelal omdat dit traditie is. Daarnaast zijn andere activiteiten en het bezoeken van de wedstrijden overdag (vanwege veiligheid en omdat er kinderen meegaan) redenen om voor de zondag te kiezen. De redenen die van belang zijn bij de voorkeur van de sponsoren van de FC Groningen zijn vooral de gezelligheid en sfeer rond de wedstrijden en het meenemen van klantrelaties.

Switch naar zaterdag

Wanneer de vaste speeldag zaterdagavond zou worden, zal van de incidentele bezoekers een gedeelte vaker komen. Dit effect wordt echter gedeeltelijk opgeheven door vaste supporters die niet meer, of minder vaak op de zaterdagavond zullen komen. De beslissing om op zaterdagavond te gaan spelen, zal dus af moeten hangen van de hoeveelheid potentiële bezoekers. Uit andere studies is bijvoorbeeld bekend mensen in de provincie Groningen over het algemeen positief staan ten opzichte van de club. Voor een switch naar de zaterdag zou dit daarom een positief punt kunnen zijn.

Sponsoren blijven

Naar verwachting zal er bij het vasthouden aan de zondagmiddag -buiten de invloed van het nieuwe stadion- geen grote verandering in toeschouweraantallen plaatsvinden. De vaste supporters zullen blijven komen en het is bovendien de voorkeur van sponsoren. Maar de speeldag heeft voor het overgrote deel van de sponsoren geen invloed op de beslissing om sponsor te blijven. Een deel van de potentiële bezoekers en de incidentele supporters met een voorkeur voor zondag, heeft bovendien de intentie om op zondag vaker te komen, vanwege de Euroborg.

Noot voor de pers

Voor meer informatie:

-Onderzoekers vakgroep Marketing, Faculteit der Economische Wetenschappen, RUG: projectleider dr. Karel Jan Alsem (universitair docent Merkmanagement en Communicatie), tel. (050)363 36 94 / 36 86, e-mail: k.j.alsem@eco.rug.nl

-FC Groningen, Hans Nijland, tel. (050)587 87 87, www.fcgroningen.nl.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws