Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

009 - Open Dag Universitair Onderwijscentrum Groningen

24 januari 2005

Medio 2004 zijn de drie universitaire centra COWOG, ECCOO en UCLO gefuseerd tot het Universitair Onderwijscentrum Groningen. Op 1 januari 2005 trad prof.dr. Adriaan Hofman aan als directeur bij het nieuwe centrum dat gevestigd is op het Zernikecomplex, Landleven 1. Ter gelegenheid daarvan organiseert het UOCG een Open Dag om kennis te maken met de diensten, de medewerkers en de nieuwe directeur.

Momenteel krijgt de nieuwe organisatie steeds meer gestalte, ook letterlijk met een strak en fris logo. De dienstverlening en de daarmee verbonden professionaliteit blijven daarbij gehandhaafd op het vertrouwde hoge niveau. De samenvoeging leidt tot een centrum dat zich concentreert op drie kernactiviteiten: opleiden en trainen, onderwijsinnovatie, kwaliteitszorg.

Voortrekkersrol

Meer dan de afzonderlijke delen wil het nieuwe centrum een voortrekkersrol vervullen bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs (advies en dienstverlening). Projecten op dit gebied zijn veldoverstijgend en gericht op aankomende en zittende docenten in voortgezet onderwijs (VO), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO).

Laagdrempelig

Hoewel nadrukkelijk ingebed in de academische traditie, is het nieuwe centrum open en laagdrempelig van opzet. Daardoor blijft het toegankelijk voor een breed scala aan doelgroepen in de regionale en nationale markt. Bovendien zal het Onderwijscentrum actief zijn in internationale verbanden. Vanzelfsprekend treedt het als intern kenniscentrum op binnen de RUG.

Expertise

Het Onderwijscentrum onderscheidt vijf expertisevelden:

Opleiding (dr.ir. Jaap Buitink): de opleiding van studenten tot eerstegraads leraren, het verzorgen van educatieve onderdelen in de bachelorfase en het opleiden van lerarenopleiders en opleiders in de school.

Scholing en professionalisering (mw. drs. Siebrich de Vries): de basisopleiding voor docenten HO en de verdere professionalisering van zittende docenten (en -teams) in HO en VO.

Ontwikkeling van de leeromgeving (drs. Louwarnoud van der Duim): de ontwikkeling en vernieuwing van didactiek en curriculum van met name de onderwijs-programma’s van de faculteiten binnen de RUG, maar ook van het VO.

De organisatie van het onderwijs (drs. Theo Joostens): de ondersteunende dienstverlening bij m.n. registratie en evaluatie van de studievoortgang van studenten in HO en VO en de verwerking en analyse van meerkeuze tentamens.

Evaluatie en kwaliteitszorg (mw. dr. Ellen Jansen): de kwaliteitszorg in het HO en VO door o.m. accreditatieondersteuning, instrumentontwikkeling, cursus-/programma-evaluatie en evaluatie-/ontwikkelingsonderzoek van onderwijsvernieuwingsprojecten.

Kennismaken

Relaties binnen en buiten het onderwijsveld kunnen kennismaken met het nieuwe Onderwijscentrum op 3 februari 2005.

Noot voor de pers

Meer informatie: Liesbeth Massaut, secr. UOCG: (050) 363 85 22, e-mail e.a.massaut@rug.nl

Programma

14.00 uur Inloop en koffie

14.20 uur Welkom door dagvoorzitter prof.dr. Frans Zwarts, rector magnificus RUG

14.30 uur Inleidingen

prof.dr. Adriaan Hofman, directeur Onderwijscentrum over kwaliteitszorgmw. drs. Siebrich de Vries, hoofd Scholing & Professionalisering over opleiding drs. Louwarnoud van der Duim, hoofd Ontwikkeling Leeromgeving over onderwijsinnovatie

15.30 uur Feestelijke opening door dr. Simon Kuipers, voorzitter College van Bestuur RUG

16.00 uur Kennisplein - informatiestands en posterpresentaties door medewerkers

In de plenaire inleidingen gaan de sprekers ieder afzonderlijk in op de drie kernbegrippen lerarenopleiding – onderwijsinnovatie – kwaliteitszorg waarop het nieuwe centrum zich concentreert. Op het Kennisplein is een representatieve selectie gemaakt uit het geheel van diensten en activiteiten.

Locatie

De Open Dag is breder van opzet dan de eigen ruimte op Landleven 1 toelaat. Voor de gelegenheid wordt daarom uitgeweken naar het Zernikegebouw (op loopafstand) waar de middag plenair begint in zaal ZG 15. De feestelijke opening, het kennisplein en de borrel vinden plaats in de aangrenzende kantine.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws