Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

001 - Streekromans populair vanwege alwetende moeder

04 januari 2005

Wat is de aantrekkingskracht van streekromans op vrouwen? Wat zien ze in de simpele, schematische plot, de sentimentele liefdesgeschiedenis, de conservatieve personages en het drakerige happy end? Annemarie van Buuren onderzocht dit door recensenten verguisde genre en constateert dat lezers hun eigen, persoonlijke betekenissen hechten aan deze verhalen. ‘Ze zijn niet zozeer geïnteresseerd in het oppervlakkige liefdesverhaal, maar des te meer in het alwetende moederpersonage en de relatie met haar kind.’ Van Buuren promoveert op 13 januari 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De structuur van de streekroman is eenvoudig: een arme arbeiderszoon wordt verliefd op een rijke boerendochter (of andersom). Deze vaak hulpeloze held of heldin worstelt zich door vele tegenslagen heen om na grote ellende uiteindelijk de ware liefde te vinden. De liefdesgeschiedenis speelt zich af ergens op het platteland, waar de mensen nog eenvoudig, hardwerkend en godsvruchtig zijn en hun plaats kennen. Recensenten gaan er vaak van uit dat de liefhebbers van dit genre – bijna uitsluitend vrouwen – zelf net zo eenvoudig en conservatief zijn als de personages uit hun favoriete genre en doen zowel de streekroman als de lezers af als triviaal, schematisch en sentimenteel.

Dubbelperspectief

Wat streekromans bijzonder maakt is de aanwezigheid van een dubbelperspectief: dat van de held of heldin op zoek naar de ware liefde en dat van zijn of haar moeder en de relatie met haar kind. In de meeste literaire genres en in films is de moederfiguur alleen aanwezig als achtergrond om de ontwikkeling van het kind te laten zien. Het kind handelt en groeit, de moeder vormt het decor. In streekromans kijk je niet alleen mee met de handelende held of heldin, maar ook met zijn of haar moeder. Zij handelt niet, maar zit thuis na te denken over haar kind terwijl ze de verloving voorbereidt en babysokjes breit. Zij interpreteert en becommentarieert de gebeurtenissen en is daarmee een van de belangrijkste personages. Als goede moeder heeft zij het intuïtief altijd bij het rechte eind. Als zij zegt dat iemand niet deugt, dan is dat ook zo. De moeder staat in dit opzicht bijna op één lijn met de alwetende verteller van de roman.

Plattelandsvrouwen

Uit een schriftelijke enquête onder 250 leden van de Bond van Plattelandsvrouwen blijkt welke persoonlijke betekenissen lezeressen hechten aan de streekroman Verzwegen Verleden van Henny Thijssing-Boer. De streekromans van deze auteur worden al jarenlang door Openbare Bibliotheken het meest uitgeleend. Van Buuren: ‘Lezeressen blijken het liefdesverhaal op zich wel te waarderen, maar ze vinden het moeder-kindverhaal interessanter. Ze leven mee met de moederfiguur. Dat is bijzonder, want het dubbele perspectief valt niet meteen op. Vrouwen blijken het te waarderen dat de moederfiguur in dit genre zo’n belangrijke rol speelt.’

Conservatief wereldbeeld

Overigens betekent dat niet dat lezeressen er dezelfde conservatieve denkbeelden op nahouden als de moeder uit dit boek. Integendeel, daar zijn ze het vaak helemaal niet mee eens. De opvatting dat streekromans het wereldbeeld van de lezers weerspiegelen gaat niet op. Lezeressen genieten van de boeken op het emotionele vlak, maar hebben niet dezelfde normen en waarden als de personages. Van de lezeressen die het meest met de moederpersonage uit Verzwegen Verleden meeleven, zegt 71,7 % dat ze niets van belang voor hun eigen leven van haar hebben geleerd.

Ware liefde

Toch blijkt er één uitspraak te zijn waar maar liefst 93 procent van de doelgroep het mee eens is. Van Buuren: ‘Dat is de uitspraak dat ware liefde het belangrijkste doel van het leven is. Ware liefde is natuurlijk een cliché dat iedereen op zijn eigen manier invult. In streekromans wordt ware liefde op twee verschillende manieren beschreven. Ten eerste als een onvoorspelbare, gevaarlijke kracht. Je wordt op slag verliefd en die liefde is eenmalig en voor altijd. Deze visie is een erfenis van het romantische idee van de liefde. Liefde wordt ook vaak omschreven met behulp van de oogstbeeldspraak. Om liefde te oogsten, moet je eerst liefde zaaien. Als je maar veel investeert in de liefde en jezelf zonder klagen opoffert, dan zul je op den duur liefde oogsten.’

Couleur locale

Recensenten gaan er verder van uit dat lezeressen van streekromans terugverlangen naar de eenvoud van een plattelandsleven dat al lang niet meer bestaat. Dat blijkt niet uit het onderzoek van Van Buuren. ‘In de klassieke streekroman van schrijvers als Antoon Coolen en Anne de Vries speelde het platteland een grote rol. In die boeken is veel aandacht voor dialecten en streektradities. In de moderne veel gelezen streekroman is het platteland niet meer dan "couleur locale". Een roman over het Groningse platteland zou zich met een paar kleine aanpassingen net zo goed kunnen afspelen in Zeeland. De beschrijvingen van het platteland zijn zo vaag dat lezers het niet als onderwerp maar als achtergrond beschouwen.’

Curriculum Vitae

Annemarie van Buuren (Rotterdam, 1961) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de voormalige vakgroep Regionale Agronomisch-Historische Studiën van de Faculteit der Letteren van de RUG en werkt nu bij het Postdoc en Promovendi Centrum van de RUG. De promotie vindt plaats op 13 januari 2005. Promotores zijn prof. dr. H.W.H.. Niebaum en prof. dr. M. Bal. De titel van het proefschrift luidt: De taal van het hart. Retorica en de receptie van de hedendaagse streekroman.

Meer informatie

Annemarie van Buuren, tel. (050) 363 62 36 of buuren@ppsw.rug.nl,

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws