Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

131 - Milieubewuste Drent vindt dat overheid meer moet doen

15 december 2004

Drenten zijn milieubewuster dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen dat vanmorgen, woensdag 15 december 2004, is aangeboden aan de dhr. Slagter, voorzitter van de commissie Milieu, Water en Groen van de provincie Drenthe. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Milieufederatie Drenthe.

De milieufederatie wilde weten hoe milieubewust de Drent is en welke milieuthema's hij belangrijk vindt. Om deze vraag te beantwoorden, hebben vijf marketingstudenten van de RUG een enquête afgenomen onder 752 inwoners van Drenthe. Hiervan is 37 procent benaderd via straatinterviews, 41 procent via het Dagblad van het Noorden en 23 procent via internet. De enquête bevat stellingen die milieubewustzijn meten en stellingen die ingaan op de thema's afval, natuur & landschap, natuur & landbouw en energie.

Top 3 milieuthema's

In de enquête is ook aan de inwoners gevraagd om vijftien milieuthema's te waarderen. Hieruit kwam een top 3 naar voren met op de eerste plaat luchtvervuiling, op de tweede energiebesparing en op de derde plaats verontreiniging oppervlaktewater. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Drent bij de stellingen over energie aangaf duurzame energie erg belangrijk te vinden voor de toekomst.

Milieubewustzijn

Uit het onderzoek blijkt dat de Drent zichzelf milieubewust vindt, zich zorgen maakt over het milieu en bereid is iets extra's te betalen voor het behoud van natuur en milieu. Driekwart van de Drenten vindt dat aan de natuur veel te veel schade is toegebracht. Dat de Drent milieubewust is, blijkt ook uit zijn gedrag. Veel Drenten gebruiken milieubesparende middelen, zoals isolatie (meer dan 90 procent van de respondenten), spaarlampen (meer dan 80 procent), groene stroom (65 procent) en scheiden hun huishoudelijk afval (90 procent).

De Drenten die lid zijn van een natuur- of milieuorganisatie scoren hoger op de vraag of ze zichzelf milieubewust vinden dan Drenten die geen lid zijn. Desondanks scoren ze lager op de stellingen die milieubewustzijn meten.

Rol voor de overheid

De ondervraagde Drenten vinden dat de overheid meer moet doen om de schadelijke effecten van afvalverbranding te beperken, het scheiden van afval te stimuleren, zwerfvuil te gaan en de natuur te behouden. Ook vindt de Drent dat de overheid de biologische landbouw meer moet stimuleren.

Vrouwen voorstander van windmolens

Drentse vrouwen zijn duidelijk meer betrokken bij en bezorgder om het milieu dan de mannen. Verder vinden vrouwen vaker dan mannen dat de overheid meer moet doen voor het milieu, zoals maatregelen nemen om schadelijke effecten van afvalverbranding te beperken, het stimuleren van afvalscheiding, biologische landbouw en groene stroom. Ze zijn ook voorstander van windmolens. Mannen vinden daarentegen dat economische belang en veiligheid voor natuur gaat.

Noot voor de pers

Het rapport is woensdag 15 december uitgereikt op het Provinciehuis te Assen

Informatie over het onderzoek:

drs. Elise Kamphuis, coördinator Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, tel. (050)363 71 82, e-mail: wewi@eco.rug.nl (werk)

Corryna Janssen-Geers, Milieufederatie Drenthe, tel. (0592) 311150

Boekgegevens: Milieu...??? Ik kom uit een voortreffelijk milieu - Onderzoek naar milieubewustzijn onder de Drentse bevolking, Christine Olijve, Eveline Smit, Doenja de Vries, Groningen: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde (Publicatiereeks Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde EC 148, ISBN 90-5803-043-1

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:07

Meer nieuws