Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

118 Presentatie handboek psychologische interventies

11 november 2004

Vrijdagmiddag 12 november 2004 wordt in de Synagoge te Groningen het Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen gepresenteerd. Bij de presentatie zijn de auteurs aanwezig, evenals vertegenwoordigers van patiënten- en beroepsverenigingen. De samenstellers van het boek hopen dat de publicatie een belangrijke stap is op weg naar integratie en verbetering van psychosociale zorg voor chronisch zieken in de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Leren leven met een blijvende lichamelijke aandoening vergt veel van de patiënten en hun omgeving. Tot op heden is er nog weinig informatie beschikbaar voor hulpverleners over achtergronden en psychosociale behandelingsmogelijkheden. Het handboek biedt een scala aan onderwerpen, vanuit diverse theoretische perspectieven en praktische invalshoeken.

Programma

12.45-13.15 uur: ontvangst

13.15-13.40 uur: opening en aanbieding van het handboek

13.40-14.15 uur: inleidingen:

- prof.dr. F.J. Snoek, hoogleraar medische psychologie (medisch centrum VU)

- prof.dr. J.C.J.M. de Haes, hoogleraar medische psychologie (AMC)

14.15-14.45 uur: pauze

14.45-16.15 uur: workshops

16.15-17.00 uur: afsluiting en borrel

Noot voor de pers

- informatie: mw. T.C.E. van der Wees, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken RUG, tel. (050)363 6274 of t.c.e.van.der.wees@med.rug.nl

- de bijeenkomst vindt plaats in de Synagoge aan de Folkingestraat 60 te Groningen, van 12.45-17.00 uur

- het Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen is geschreven door G. Pool, F. Heuvel, A.V. Ranchor en R. Sanderman (red.) en is verschenen bij uitgeverij Van Gorcum. 650 pag. ISBN 90 232 3844 3. Prijs 75 euro.

- zie ook: http://www.med.rug.nl/nch/handboek.htm

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:05

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...